«به علی خامنه ای»
بسیار که بوده غرّهء قالب من
پنداشته یکسان بود همواره زَمَن
تا اسب زمین ز من چنانش افکند
کز خیل سیاه لشکرش مانده کفن
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)