مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز در نامه ای خطاب به روحانی که به تازگی در رسانه ها بازتاب یافته ضمن شرحی از شرایط کشور و شرایط خود در حصر ضمن در خواست محاکمه علنی از مواردی یاد کرده که پرداخت به آنها مهم است اما آنچه د ر این یاداشت به آن پرداخته می شود چرایی انتشار آن در این مقطع زمانی و کمک دولت به بیرون آمدن نامه از حصر است. پس از برگزاری نمایش انتخابات دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره خبرگان و به بار آمدن افتضاحی اساسی برای اصول گرایان و مریدان آیت ا.. خامنه ای حتی از دل این نمایش که تنها نیمی از مردم به جان آمده از ” استبداد دینی” در آن شرکت کردند ، رهبر کینه ورز جمهوری اسلامی در تنزلی غیر قابل باور از رهبری جمهوری اسلامی به رهبری جناح اقتدارگرایان رای مردم در پی راه نیافتن مریدانش به مجلس خبرگان را خسارت بار خواند. با نام گذاری سال ۹۵ به “اقتصاد مقاومتی ، اقدا م و عمل ” که معنایش ادامه حاکمیت بلا منازع سپاه بر اقتصاد کشور و عدم سرمایه گذاری خارجی است اراده اش را برای تداوم وضعیت موجود به نمایش گذاشت و با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظاتی که در برخی مواقع از خود نشان می داد به دولت حمله کرد و طرح برجام دو ، و هم چنین مذاکرات جدی تر دولت برای حل و فصل بحران روابط ایران با غرب را در بن بست قرار داد آن هم با کلید واژه ” نفود” که مفهومی مبهم و پا در هوا و در عین حال تفسیر بردار است . چندی بعد هاشمی رفسنجانی منتخب نخست مردم در خبرگان را در جدال موشکی (لینک یاداشت) خائن خواند و در اقدام نا متعارف دیگری و برای زهر چشم گرفتن از منتخبان و زائل کردن اعتماد به نفس آنان گما شتگانش در شورای نگهبان رای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان را در اقدامی عجیب و با رد صلاحیت پس از انتخابات باطل کردند . مجموعه اقدامات فوق در کنار اخبار جسته گریخته ای که از بیت رهبری بیرون درز پید ا کرده نشان می دهد هسته سخت قدرت دو برنامه را به موازات یکدیگر دنبال می کند تا هم چنان قدرت را در قبضه خود داشته باشد . نخستین آن به زیر کشیدن رو حانی در انتخابات خرداد ۹۶ و خارج کردن دولت از دست اوست دولتی که اصلاح طلبان سهم مهمی در آن دارند . برنامه دوم اما تعیین قائم مقامی برای آیت ا… خامنه ای است تا در کنار دولتی همسو با هسته سخت قدرت که آیت ا.. خامنه ای عضو مهمی از آن است رساندن وی به راس نظام سیاسی ، پس از در گذشت ایشان از هر خطری ایمن شده و تدوام غارت منابع اقتصادی ایران تو سط سپاه و اعضای بیت رهبر فعلی جمهوری اسلامی تا دهه ها ی بعدی هم تضمین شود. نا کامی دولت در عرصه اقتصادی می تواند بهترین بهانه برای تو جیه رای نیاوردن رو حانی در سال آینده باشد به ویژه با تاکید بر اینکه روحانی با اختلاف اندکی بر قالیباف پیروز شده است .” بهبود وضعیت اقتصادی و رفع حصر ” دو شعار کلیدی حسن رو حانی برای راه یابی به پاستور بودند که تقریبا هیچ یک تا کنون محقق نشده است و تا آشکار شدن نشانه های رفع تحریمها در زندگی روزمره مردم زمان زیادی باقی است تازه به این شرط که سپاه دست به اقدام ماجرا جویانه ای نزند. اقداماتی هم چون حمله به سفارت عربستان و یا هوا کردن موشکی در گوشه و کنار و یا فرستادن محموله بزرگی از اسلحه به گوشه ای از جهان برای اسلامگرایان تندرو . حصر هم چنان ادامه دار است و افقی هم برای رفع آن ناپیدا و دشوار……
پس از مالیده شدن پشت اصو ل گرایان به خاک و تداوم حمله های خامنه ای به دولت ، احمدی نژاد تحر کاتش را آغاز کرد تا یا خودش یا کسی از یاران نزدیکش وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری آینده شود. میدانی که اصول گرایان قرار است در آن پای بگذارند میدان مهمی است چون دستهایشان از همیشه خالی تر است و امکان اینکه به هر گونه اقدامی برای جلوگیری از باخت متوسل شوند دور از ذهن نیست . در این شرایط است که باید نامه کروبی را مورد توجه قرار داد . در واقع دولت در و اهمه از رویارویی مستقیم با خامنه ای با پناه بردن به رهبران محصور جنبش سبز و فراهم کردن امکانی برای بیرون آمدن نامه کروبی از حصر ، با زنده کردن نام رهبران جنبش سبز در رسانه ها هشداری غیر مستقیم به حاکمیت می دهد و آنان را از حضور مجدد مردم در خیابانها می ترساند . در واقع نامه کروبی و انتشارش در این مقطع زمانی نشانگر آن است که احتمالا روابط رو حانی و خامنه ای به جایی رسیده که باید دولت عظمت جنبش سبز را به یاد خامنه ای بیاورد و هم چنین برخی مواضع دولت را از زبان کروبی به حاکمیت گوشزد کند. چانچه روابط خامنه ای و روحانی از آنچه اکنون هست وخیم تر شود احتمال اینکه مجلس آینده نامه کروبی و تقاضای محاکمه اش ر ا مور د بررسی قرار دهد نباید دور از ذهن دانست . این مساله به معنای آن است که دولت دستهای خودش را برای رویارویی با خامنه ای و سپاه در سال پایانی دولت علی رغم پیروزی در انتخابات خالی می بیند و چون پشتوانه رای خود را بخش مهمی از جنبش سبز می داند ناچار به رجوع به آن است . طرفه آنکه جملات کروبی هم پوشانی معنایی مشخصی با برخی از جملات روحانی در رو یارویی با سپاه دارد . به ویژه آنجایی که می نویسد : ” نفوذی های دشمن با تکیه بر خود محوری، جاه طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت ها که خیال می کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورها ی منطقه در ید قدرت آنهاست ، کشور را عامدانه به دام تحریم ها کشاندند و سرمایه های ملی را از یک سو با غارت و حاتم بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست برجیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان ، کشور را به لبه پرتگاه بردند. و اگر نبود عنایت خاص پرودگار و آگاهی اقشار مختلف جامعه و تدبیر دولت و برخی بزرگان، ماجرا جویی های هسته ای، کشور را به ناکجا آباد می برد. متاسفانه جاه طلبی و ریاست برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفسانی خود قائل نیستند و ثروت و فرزندان این ملت را قربانی مطامع بلند پروازی های خود در منطقه قرار داده اند.” این سطور اشاره مستقیم به کمکهای مختلفی است که حاکمیت به بشار اسد در سوریه می کند و دولت ناراضی از اصرار خامنه ای به حفظ بشار اسد در مقابل تاراج منابع مالی ایران چاره ای جز موافقت ندارد. بیت رهبری و سپاه هم با توجه به آگاهی از پیامدهای نامناسب دفاع از حکومت اسد و تاراج منابع مالی کشور در سوریه در میان افکار عمومی، اقدامات سپاه را پشت نام ظاهر الصلاح ” مدافعان حرم” پنهان کرده اند در حالی که اساسا اقدامات سپاه در بخشهایی از سوریه است که هیچ ارتباطی به حرم ندارد وانگهی اعزام این همه نیرو برای دفاع از حرم حضرت زینب هم از آن حر فها ست…
آیت ا… خامنه ای با درک درستی که ا ز میزان محبوبیت خودش در جامعه دارد و نگرانی از برهم خوردن نسبی توازن قوا د ر دولت و مجلس به نفع اصلاح طلبا ن به ویژه د ر زمانی که دیگر در قید حیات نیست به مجموعه ای از تحرکات که شرحش داده شد دست زده و در آینده نیز اقداماتی در این راستا انجام خواهد داد تا از افتادن رهبری به دست کسی که به اصلاح طلبان نزدیک است جلو گیری کند و در این میان متحدان قدرتمندی در سپاه و هم چنین به مدد رانتهایی که رسانده در میا ن مراجع دارد. مجموعه تحولات سیاسی در ایران نشان می دهد که سال جاری مملو از برخورهای صریح بیت رهبری با دولت روحانی خواهد بود . آیت ا.. خامنه ای طرفداران خودش را برای خلاصی از دست دولت روحانی متحد خواهد کرد و با استفاده از منابع مالی مختلف از پولهای بابک زنجانی گرفته تا آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای ریز و درشتی که در اختیار دارد به رقیب روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مدد خواهد رسانید . بنا بر این ، چاره کار دولت به ویژه پس از برخورد شدید خامنه ای با هاشمی ، به میدان آوردن دوباره رهبران جنبش سبز در میدان رسانه ای و استفاده از ظرفیتهای بی بدیل آن است چنانچه دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ در خواست محاکمه علنی موسوی و کروبی را داشته باشند احتمال اینکه نقشه های شوم سپاه و بیت رهبری را برای آینده کشور خنثی کنند زیاد خواهد بود. آینده ای که چنانچه آیت ا… خامنه ای بتواند دولت روحانی را یک دوره ای کرده و قائم مقامی برای خودش دست و پا کند بسیار تیره تر و مصیبت بار تر از امروز خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)