دختران چبوک
آخرین پیام،
نجوای نرمی در گوش خانه:
برمیگردم!
گامهای بجا مانده در آستانه در.
دستهای آویزان در گردن فردا.
عروسکهای منتظر.
کلاس خالی،
و پدری در عمق پنجاه متری معدن ..
چیبوک،
در دود و آتش،
دختران؟ اسیران جنگ.
مادران هنوز هم،
گامهای بجا مانده را میبوسند،
دستهای بجا مانده را بر سینه میگذارند و
عروسکها منتظرند.
در من دنیائی فریاد است،
از دختران چیبوک خبر دارید؟
****
پ.ن: چیبوک در ایالت ‘بورنو’ واقع شده که ۳۰۰ نفر از دانش آوزان دختر این شهر در سال ۲۰۱۳ توسط بوکوحرام به اسارت در آمدند و هین گروه شهر را به خاک و خون کشید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)