اطلاعیه بسیار مهم در مورد سوءاستفاده های پسران مفتخوار و رانتخوار خامنه ای و روحانی و رفسنجانی
ملت شریف ایران؛ آزادیخواهان؛ منتقدان و مخالفان دیکتاتوری فاسد
چنانکه قبلا” به اطلاع رسانده شد؛ جدیدا” پس از بازگشت پولهای بلوکه شده تحریمها که مبلغی بالغ بر بیش از یکصد میلیارد دلار میباشد در سری دزدیها و سوءاستفاده های جدید پسر رانتخوار و مفتخوار سوءاستفاده گر از آرای مردم حسن روحانی دوچهره دروغگوی مردم فریب دزد بودجه و سوءاستفاده گر از آرای مردم شریف ایران که به اشتباه به او با رای شان اعتماد کردند و پسران رانتخوار و مفتخوار خامنه ای دوچهرهء به اصطلاح رهبر مستضعفان و به اصطلاح مرجع شیعیان جهان بویژه مجتبی خامنه ای نالایق و ناشایسته برای هر مقامی و پسران فاسد و دزد و سوءاستفاده گر رفسنجانی با دزدیدن حدود بیش از دو میلیارد دلار از بودجه مردم مملکت و شریف ایران که طبق آمار موجود بر روی اینترنت چهل درصد آنان زیر خط فقر مطلق به سر میبرند؛ به خانواده های سلطنتی دنیا تحت عنوان فریبکارانه ایجاد روابط دوستانه با آنان به بسیاری از این خانواده های سلطنتی هر کدام چهارصد میلیون دلار برای رابطه و بچه دار شدن از آنان پیشنهاد داده اند (از جمله خانواده سلطنتی بریتانیا؛ خانواده سلطنتی سوئد و …مبلغ هزینه مذکور تا کنون به جهت مخالفت طرفهای خارجی تا کنون چندین بار افزایش پیدا کرده است) انگیزه آنان این است تا ضمن اهمیت یافتن و مهم شدن از این طریق و از آخوند دوزاری بودن بیرون آمدن در آینده از نفوذ سیاسی از طریق این سوءاستفاده از بیت المال و دزدی بی شرمانه برای چنین مقاصد کاملا” شخصی و به انگیزه اهمیت پیدا کردن و نفوذ سیاسی یافتن برای در قدرت ماندن در ایران و حمایت خارجی بدست آوردن و لذتهای شخصی در حالیکه مردم شریف ایران با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنند با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و تام و اعتبار کشور به دنبال لذتهای شخصی خود باشند و در این زمینه مطلب بسیار مهم دیگری نیز برای افشاگری وجود دارد که در صورت لزوم در آینده به اطلاع ملت شریف و آزادیخواه ایران خواهد رسید.
با درود بر تمامی ملت شریف و جوانمرد و آزاده ایران که از چنین سوءاستفاده هایی کثیف و ناجوانمردانه به نام مملکت و با بودجه دزدی شده از آنان برای لذات شخصی و سوءاستفاده از نفوذ خارجی برای بر قدرت ماندن بیزار و متنفرند
مرگ بر خامنه ای دیکتاتور جنایتکار فاسد؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای فاسد حسود نالایق برای رهبری؛ مرگ بر روحانی بی شرم سوءاستفاده گر از مقام و موقعیت و آرای مردم برای منافع شخصی؛ مرگ بر منافق دروغگوی به دنبال قدرت و دزدیهای بیشتر رفسنجانی؛ مرگ بر تمامیت دیکتاتوری
درود بر ایرانیان شریفِ آزادهء جوانمرد و انسان و مخالف سوءاستفاده که همگی مخالف دیکتاتوری شدیدا” فاسد کنونی اند؛ درود بر آزادی
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم درباره جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات دولت ناکارامد دروغگو و مردم فریب حسن گدا روحانی (حسن شیطانی):
www.shahinmirmoh.blog.com
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com
www.shahinmirhosseini.blog.com