در سال ٢٠١٠ مجمع عمومی سازمان ملل روز٢۴ مارس/ ۵ فروردین را به عنوان روز جهانی «حق دانستن حقیقت» نامگذاری کرد. این نامگذاری با توجه به نقض آشکار حقوق بشر و حیثیت قربانیان انجام گرفت.
اهداف این روز، عبارت است از:
١-بزرگداشت قربانیان نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر و ترویج اهمیت حق حقیقت و عدالت
٢-ادای احترام به آن‌هایی که زندگی خود را وقف مبارزه برای ترویج و حفظ حقوق بشر برای همگان کردند
٣- به طور مشخص، به رسمیت شناختن اهمیت کار و ارزش‌های اسقف اعظم «اسکار آرنولفو رومرو» اهل السالوادر که در ٢۴ مارس ١۹۸٠ ترور شد. ترور او پس از آن صورت گرفت که رومرو نقض حقوق بشر در قبال ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین مردمان را آشکار کرده و از اصول حفظ جان‌ها، ارتقاء حیثیت بشری دفاع کرد و در برابر هر شکل از خشونت مخالفت کرده بود.

Untitled-1381
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، روز ٢۴ مارس را به رسمیت شناخته و آن را در تقویم سالانه خود درج کرده است، اما تاکنون جمهوری اسلامی ایران و این کمیسیون گام‌های عملی برای اجرا کردن اهداف این روز جهانی برنداشته‌اند.
بعد از گذشت بیش از دو دهه از اعدام فعالان سیاسی و مدنی در دهه شصت که منجر به کشته شدن هزاران تن گردید، جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیت خود را در این قتل‌عام نپذیرفته، بلکه وجود آن را نیز انکار می‌کند و یا حقیقت آن را واراونه جلوه می‌دهد.
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در انکار حق حقیقت و حق تفحص در موارد بزرگ نقض حقوق بشر و کرامت قربانیان، محدود به دهه شصت نیست و در مورد نقض حقوق بشر بهائئیان، ملیت‌ها و مذاهب مختلف در ایران نیز همین رویه را دنبال کرده است.
عدم پاسخ‌گویی به مجامع بین‌المللی در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر، عدم مجازات مسببین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت، جلوگیری از انتشار اسناد و حقایق مربوط به نقض حقوق بشر از مواردی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با اهداف این روز جهانی فاصله‌های زیادی دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه خود از تمام کشورهای عضو، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های جامعه مدنی و افراد دعوت می‌کند که این روز جهانی را به شکل مناسبی گرامی بدارند.
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)