اندر حکایت این روزها…مهدی هاشمی با تودیع وثیقه ده میلیارد تومانی موقتا آزاد شده. این در حالی است که صدیق کبودوند فعال حقوق بشر کرد ما‌ه‌هاست نتوانسته وثیقه پانصد میلیون تومانی فراهم کند تا فرزند بیمارش را از نزدیک خارج از زندان ببیند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)