نخست این را از قول فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون» بگویم که:

(روس دشمن مطلق ایران بود . دشمن استقلال و آزادی و ترقی و تمامیت ارضی ما بود .ما را ناتوان و عقب مانده میخواست تا سیاست های تجاوزکارانه نظامی و استعماری خود را پیش ببرد . با هر نقشه و اصلاح ‌و تغییری در ایران سر ستیز داشت )

از یاد نبرید گفته امیر کبیر آن اصطلاحگر بزرگ را که میگفت : خیال کنستیتوسیون داشتم اما مانع بزرگ من روس ها بودند.

۱- طی عهد نامه گلستان ، مجموعا دویست و بیست هزار کیلومتر مربع از چچن و اینگوش امروزی ، پنجاه هزار کیلومتر مربع از داغستان امروزی ، هشتاد هزار کیلومتر مربع از جمهوری آذربایجان امروزی ، ده هزار کیلومتر مربع از ارمنستان امروزی و شصت و هشت هزار کیلومتر مربع از گرجستان امروزی از پیکر ایران جدا شدند و ضمیمه خاک روسیه گردیدند.

۲-در عهد نامه ترکمنچای نیز در مجموع حدود سی هزار کیلومتر مربع شامل حدود بیست هزار کیلومتر مربع از ارمنستان امروزی، پنجهزار کیلومتر مربع از ترکیه امروزی شامل کوههای آرارات و شهر ایغدیر که آنزمان بخشی از خانات ایروان بود و همچنین پنجهزار کیلومتر مربع از جمهوری آذربایجان امروزی از ایران جدا شدند

۳-روسیه در سال ۱۲۲۳ قمری به ایران حمله کرد . گرجستان و تالش و گنجه و شیروان و باکو را از پیکره ایران جدا کرد

۴-پس از عدم پذیرش درخواست روسیه از طرف مجلس شورایملی بسال ۱۲۹۰ خورشیدی مبنی بر اخراج مورگان شوستر ، به تبریز و رشت و انزلی حمله کرد و هزاران نفر را قتل عام کردو ‌قصد تسخیر قزوین و تهران را داشت.

۵-تا جنگ جهانی اول در تبریز ماند و بسیاری از آزادیخواهان و مشروطه طلبان از جمله ثقه الاسلام تبریزی و علی موسیو و فرزندان او را اعدام کرد .

۶-بسال ۱۹۰۷ میلادی شمال ایران رامنطقه نفوذ خود اعلام کرد .

۷- در شهریور۱۳۲۰ و بهنگام جنگ دوم جهانی خاک ایران را اشغال کرد و با حمایت از جدایی خواهان آذربایجان و کردستان و گیلان حکومت های دست نشانده تبریز و گیلان و مهاباد را بوجود آورد .
۸- برای حمایت از نوکران خود تا مدتها پس از پایان جنگ جهانی دوم از ایران خارج نشد و اگر فشار های امریکا و سیاست خردمندانه احمد قوام نبود بخش دیگری از سرزمین مان را می بلعید

۹- در سال ۱۲۹۱ خورشیدی مسجد گوهرشادو حرم امام رضا را به توپ بست و سربازان روس با ورود به حرم امام رضا اموال حرم را به غارت بردند .
۱۰-بسال ۱۲۹۹ هجری قمری عهد نامه ننگین « آخال » را بر ایران تحمیل کرد که بر اساس مفاد آن بخش های بزرگی از خاک شمال شرقی ایران در خراسان بزرگ از پیکر ایران جدا شد و سمرقند و بخارا و خوارزم و هرات و ترکستان ضمیمه خاک روسیه گردید .

۱۱- بسال ۱۲۷۱هجری قمری جنگی میان فریدون میرزا فرمانده ارتش ناصر الدین شاه و محمد امین خان حاکم خوارزم روی داد که به شکست و کشته شدن حاکم خوارزم منتهی شد اما دولت روسیه‌ با استقرار نیروهای قزاق خود در منطقه خوارزم همه متصرفات ایران در کنار رود جیحون را اشغال کرد و ضمیمه خاک روسیه کرد

همین قرار داد آخال که به ایران تحمیل شد هیچ از عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای کم نداشت و تمامیت ارضی میهن ما بار دیگر مورد تجاوز روس ها قرار گرفت

۱۲-دشمنی روسیه با مشروطه و مشروطه خواهان و بمباران مجلس شورای ملی توسط شاپشال روسی و حمایت از تجزیه طلبان بخشی دیگر از اوراق تاریخ خونبار میهن ماست که نمیتوان هرگز آنرا به فراموشی سپرد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)