فیلم بالا از یکی از ده ها اتوبوسی است ها که توسط مهندس بنایی کاندیدای اصولگرایان از گلبهار مشهد و دیگر شهرها آورده شده اند. جوانان گنابادی با مزدوران درگیر شدند و زیر اتوبوس خوابیدند تا فرار نکنند هر رای ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خریداری شده است.رای بسیاری افراد توسط اعضای ستادهای اصولگران در گناباد و بجستان هم خریداری شده است. پس از افشاگری ها در باب مهندسی انتخابات در گناباد برای روی کار آوردن نماینده اصولگرایان (فرماندار سابق گناباد – صفایی) با هماهنگی امام جمعه گناباد با سپاه گناباد ، تصمیم بر این شد که به هر طریق ممکن مانع روی کار امدن دکتر ناصر علی منصوریان مترجم امام خمینی و کاندیدای مورد حمایت دولت حسن روحانی شوند. از این روی تصمیم به ورود رای دهنده برای کاندیداهایی که مزدور و عروسک امام جمعه فاسد و باند مصلای گناباد باشند گرفته شد. ده ها اتوبوس نفر از گلبهار مشهد و دیگر شهرها به مزدوری گرفته شدند و برای رای دادن به بنایی و صفایی وارد نقاط مختلف شهری و روستایی گناباد شدند

ویدئو در آدر زیر :

http://ptube.us/video/x3utsuk//