برای رفع کج خلقی و نفرت پراکنی ها بعنوان‌ یک مارکسیست انسانگرا به جنبش چپ و افراد منفرد…!!»
«قابل توجه مخالفان حزب کمونیست کارگری»
برای من زیاد مهم نیست که با چه اسم و رسمی انسانها خود را تعریف می کنند و یا چه کسی لیبرال؟ یا چه کسی راهش را از مارکسیست کج و در حالت فرار از جبهه‌ چپ است؟ کردار انسان مهم است.

“تلاش برای سرنگونی حکومت اسلامی مهمترین موضوع بحث امروز و بر طرف کردن ابهامات و سوبرداشتها است!!….»

بدون سرنگونی حکومت اسلامی!! این آفات جان انسان، هیچ تغییری در ایران ممکن نیست. و روزانه امیدی در کار نخواهد بود.

اگر همین امروز به خودمان نیایم جز یک برگ سوخته ی که خاکستر شده نیستیم با بادخواهیم رفت…

چه در جنبش چپ ایران و در جنبش کمونیست کارگری علرغم هر اختلاف سیاسی با حمید تقوائی«حزب کمونیست کارگری ایران» مطرح‌ترین، برجسته تر، مفیدترین، پر کارترین، یعنی «حمید تقوائی» که در سرنگونی حکومت استبدادی ایران جدی و تاثیرگذار، برجسته ترهم هست. باید این حقیقت را پذیرفت.
این به معنای فردپرستی نباید تلقی یا سوبرداشت شود…..»

«اینکه آیا این حزب و حمید تقوائی آری از اشکالات و ضعف نیستند بدون شک هستند»

اما امروز در جنبش چپ ایران بطور کلی تنها آلترناتیو بعنوان چپ در جنبش سرنگونی حکومت مذهبی مطرح‌ترین و تاثیرگذارترین است اصلا شک نکنید… و نباید شک کرد.

اگر حزب کمونیست کارگری را از جنبش چپ جدا کنید به معنی ضعیف کردن نه تنهاجنبش سرنگونی بلکه مبارزات آزادیخواهانه مردم برای ارزشهای انسانی ضربه پدیزتر خواهد شد که این به معنی ادامه کاری جنایتهای حکومت اسلامی و جامعه فقر زده ایران است.

به همین اعتبار جنبش چپ ایران باید از لجبازیها کودکانه دست بردارد و خیلی دوستانه از آکسیون ها و متینگهای سیاسی حزب کمونیست کارگری در هر کجائی این جهان باید حمایت کند.
شما که با شعارهای سیاسی حزب مشکلی ندارید شعارهای حزب کمونیست کارگری نه تنها رادیکال و انسانی بلکه به روز است.

انتقادات را دوستانه جهت پیش برد و فعالیت جنبش سرنگونی طلبی در ایران بکار بگیرد وقطعاً گوش شنوائی هم هست و خواهد بود که به شما پاسخی بدهد…

باید این حقیقت را پذیرفت که اولین قدم برای رسیدن به آزادی و سوسیالیزم برداشتن حکومت اسلامی و اسلام سیاسی در منطقه است

من گروه های چند نفری که با نفرت پراکنی علیه حزب کمونیست کارگری می خواهند اشتباهاتشان را توجیه و خود را مطرح کنند مشکل سیاسی دارم

انسانی که با علم و منطق سر و کار داشته باشد یک شمع در دل شب تاریک هر چند هم ضعیف باشد خاموش نمی کند چرا که انسان باید کاری کند که در اوج نفرت تیشه بزند به پای خویش
و متاسفانه با بی‌راهه خود را بیاندازد در چاهی که خود مسبب کندن آن بود است.

امروز ضرورت جنبش چپ ایجاب میکند که به انسجام و همدلی کمک کنیم از نفرت پراکنی و تفرقه بپرهیزیم…..»
با درودها فراوان ۲۲ مه ۲۰۲۲
شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)