در روزهای اخیر علاوه بر گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، بار دیگر شاهد خیزش و اعتراض مردم در خیابانهای بیش از بیست شهر علیه فقر، گرانی و بی عدالتی بودیم . این اعتراضات همچنان در شهرها و در اشکال مختلف ادامه دارد.

مردمی که خواستار زندگی انسانی با منزلت و معیشت هستند. مردمی که خواهان برچیدن دستگاه ستم و تبعیض و نابرابری جنسیتی هستند. مردمی که می خواهند و حق خود می دانند که در رفاه و خوشبختی و در جامعه ای برابر و آزاد زندگی کنند.

گزارشها حاکی از فضای سنگین امنیتی است. بر اساس گزارشات تا بحال صدها نفر بازداشت شده اند در شهر ایذه بیش از ۳۰۰ نفر که بسیاری نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده اند دستگیر شده اند. و‌متاسفانه چند نفری هدف شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفته و جان باختند .

این سرکوبها و بازداشت ها به اعتراضات نشان استیصال رژیم اسلامی و ترس و وحشت از آبانی دیگر است. گسترش اعتراضات ناقوس سقوط و پایان عمر جمهوری اسلامی را بصدا درآورده است.

ما ضمن محکوم‌کردن‌ سرکوب، بازداشت‌، صدور احکام زندان برای فعالین و‌معترضین، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان هستیم. جهت مقابله با سرکوب و دستگیریها باید در محل اعتراضات اجازه ندهیم که هیچ معترضی را بازداشت کنند. در تمام اعتراضات شعار و خواسته زندانی سیاسی آزاد باید گردد را طنین انداز کنیم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۷ می ۲۰۲۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)