فراخوان به تجمع در دفاع از خیزش اعتراضی مردم برای نان و آزادی در برلین

جمعه ۲۰ مه ۲۰۲۲ ساعت ۱۵ برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)