براساس آخرین گزارش‌ها و بنا به تایید برخی منابع محلی اجرای احکام مرگ ۲۷ تن از زندانیان کرد محبوس در زندان رجایی شهر، اخیرا مورد تایید و صادر شده است. این ۲۷ زندانی که عموما کم سن و سال و جوان و دارای گرایشات مذهبی اسلامی و از اهل سنت می‌باشند از چند سال پیش به دلیل فعالیت‌های مذهبی و افعال مرتبط با آن دستگیر و زندانی شده‌اند. مراجع قضایی و امنیتی فعالیتهای مذهبی این دسته از زندانیان را غیرقانونی و ضد امنیتی اعلام کرده‌اند و ادعا شده برخی از این جوانان زندانی در حمله به چند مقام امنیتی قضایی و دولتی دست داشته‌اند.

RMMK

: اسامی این زندانیان که هم اکنون در حال تحمل حبس می‌باشند عبارت است

۱-ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ ۲- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ ۳- ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ ۴ – ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ۵ – ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۶ – ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۷ – ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ ۸- ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ ۹-ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩه ۱۰ – ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ ۱۱- ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ ۱۲- ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ ۱۳- ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ ۱۴- ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ ۱۵- ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۷ – ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۸- ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۹- ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ۲۰- ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ ۲۱- ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ۲۲- ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ۲۳- ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ۲۴- ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ ۲۵- ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۲۶- ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ ۲۷- امید محمودی.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز تاسف شدید از تایید و احتمال اجرای احکام مرگ ۲۷ زندانی یاد شده، ضمن نا‌مقبول دانستن توسل به خشونت و دست یازیدن به ابزارهای آن برای مقابله با سیاست‌های تبعیض آمیز مذهبی، قومی و نژادی دولتی، اقدامات تلافی جویانه‌ی دولتی از طریق صدور احکام مرگ و سلب حق حیات انسان‌ها با توسل به قانون و زور و قدرت حکومتی را نیز ناموجه، غیر قابل پذیرش، غیر مسئوولانه و به دور از عدالت می‌داند. از این رو از مقام‌های عالیه و مسئوولان دولت جمهوری اسلامی درخواست صدور دستور توقف اجرای احکام ۲۷ زندانی مذهبی کرد و جلوگیری ازاجرایی شدن آن را دارد. این سازمان خواهان اقدامات مقتضی جهت الغای این احکام و اتخاذ تصمیمات قضایی عادلانه، منصفانه، انسانی و قانونی مبتنی بر اصول انسانیت و منطبق بر روح منشور حقوق بشر جهانی برای نامبردگان می‌باشد.

تاریخ: ششم بهمن ۱۳۹۴/ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)