هم اکنون که این سطرها را می نویسم در اینستاگرام باراک اوباما غوغایی برپاست.
Barack Obama
مردمی ناامید از دادرسی عادلانه حکومت و به ویژه قوه قضائیه به صفحه اوباما رفته اند تا صدای اعتراض شان را به گوش همه برسانند. پرونده پدیده شاندیز بیش از صدهزار نفر شاکی دارد و حجم تخلفات بالای نودهزار میلیارد ذکر شده است.
چه شده است که مردم مأیوس و ناامید از حکومت خویش دست به دامن بیگانه شده است؟
بهتر است نگاه تاریخی به یأس مردم و نتایج هولناکی که داشته نگاهی بیافکنیم. بزرگترین لشکر دنیا در مقابل پا برهنه های اعراب شکست خورده است،چرا؟ شاید به دلیل ناامیدی از حکومت و ظلم شان! شاید بخاطر احکام موبدان زرتشتی که مردم را به ستوه آورده است! کار به آنجایی رسیده که مردم غیور ،غیرت شان را در خانه قایم کرده بودند در زمان حمله اعراب. اگر دوستانی بگویند که مردم بخاطر اسلام در مقابل اعراب مقاومت نکردند باید بگویم پس چرا در مقابل حمله ددمنشانه مغول که بعد از اسلام اتفاق افتاد مقاومت نشد؟ دلیلش ظلم حاکمان مسلمان و علمای زمان نبود که مردم را از بهتر شدن اوضاع ناامید و بی تفاوت کرد؟ حال شاید مجال بیشتری بطلبد که بنشینیم و بحث علمی و تحلیلی در خصوص ریشه ی این گونه شکست ها را بررسی کنیم که بررسی هایی مهم در دسترس مان هست!
غرض از نوشتن این متن دعوت به تفکر است که چرا ما زود مأیوس می شویم؟ در اتفاقات اخیر سیاسی معاصر هم می شود نمونه های بیشتری پیدا کرد .
حال در زمان حکومت جمهوری اسلامی شاهد ناامیدی از تغییرات یا احقاق حق از داخل به سوی خارج را شاهد هستیم. مماشات حکومت در مقابل فاسدان اقتصادی مردم را از رسیدن به حق شان ناامید کرده است.
بعد از ظلم موبدان زرتشتی ،عالمان سنی مذهب در دوره حمله مغول،در حکومت شیعه مذهب فعلی هم باید شاهد یک حمله خارجی باشیم؟ آن هم با رجز هایی که برای دنیا می خوانیم!
کار به جایی رسیده که مردم دست به دامن رئیس جمهور کشوری شده اند که توسط حکومت خویش دشمن خوانده می شود ! یعنی فاتحه این ها با این کشورداری خوانده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)