“سنگ بزرگ علامت زدن نیست فقط یک بلوف غیر عقلانی لوتی های متوهم جنوب شهر است…»
امروز ضرورت جنبش ما نقد و به چالش کشیدن‌احزاب سیاسی نیست، نقد و انتقاد از احزاب اپوزیستون نیست، اصلا مهم نیست که چه کسی راست یا چپ می زند…!!

امروز ضرورت جنبش ما لغو کار مزدی یا مالکیت خصوصی هم نیست!!

انقلاب یک ضرورت اجتماعی است بر اساس شعارهای لازم و مناسب با شرایط ضروری!!

ضروریست برای ما و جنبش اجتماعی ما، بعنوان جنبش چپ صاحب درک و شعور با تعمق نسبت به شرایط اجتماعی، شعارهای لازم و ضروری را برای تغییر و ایجاد انقلاب در جامعه، به شعار توده‌ های مردم باید تبدیل کنیم

ضروری‌ترین شعارهای امروزی ما، برای حرکت بسوی یک انقلاب انسانی برای ایجاد یک سیستم انسانی᠄
۱- جدائی مذهب بطور کامل از دولت
۲-آزادی بی قید و شرط زنان با ارزشهای برابر
۳-آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی و هر گونه تشکل صنفی و غیره…

*در مورد لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی وقت برای بحث کردن و توسرهم زدن داریم امروز فعالیت‌های سیاسی ما باید بر اساس ضرورت‌های اجتماعی باشد.

۴۳سال است که توی سرهم میزنیم
یکدیگر نقد می کنیم و کردیم
از هم دیگر فاصله گرفتیم، در قلبهای همدیگر زخمهای عمیق وکاری کاشتیم، علیه هم نفرت پراکنی کردیم، به جدائی ها دامن زدیم…..»

دیگه بس است وقت را نباید از دست بدهیم همه با هم، یک دل و یک صدا باید به مصاف حکومت اسلامی برویم با شعارهای بر اساس ضرورت‌های اجتماعی……»

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)