دومین بار است که ولی فقیه از نیروهای مخالف دعوت می کند که در انتخابات شرکت کنند. اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ و بار دوم در دیدار چند روز قبل با مردم قم. او در این سخنرانی گفت با توجه به وجود “جبهه وسیع دشمن” در مقابل کشور حتی کسانی که نظام را قبول ندارند به “خاطر حفظ کشور” و اینکه “کشور در حصار امنیت کامل بماند” و “ملت ایران در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند” در انتخابات شرکت کنند. ولی او در همان سخنرانی، واقعیت رویدادهای سال ١٣٨٨ را وارونه جلوه داد، برآمد جنبش سبز را به عنوان “کودتای رنگی ناموفق” خواند و به امریکا نسبت داد و در مورد کودتای انتخاباتی که در سال ٨٨ به رهبری او صورت گرفت کلمه ای به زبان نیآورد.
رای...

علی خامنه ای در زمانی که به گفته او “جبهه وسیع دشمن” علیه کشور ما تشکیل شده است، به فکر حفظ کشور و ملت ایران و مخالفین نظام افتاده است. او از یکسو از مخالفان می خواهد در انتخابات شرکت کنند و از سوی دیگر حاضر نیست از مهندسی انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک و سمت دادن به آراء مردم صرفنظر کند. او زمانی از شرکت مخالفان در انتخابات سخن می گوید که حتی نیروهای ملتزم به نظام و منتقد سیاست های حاکم، از پایه ترین حقوق شهروندی یعنی آزادی بیان محروم هستند و عده ای از آن ها به اسارت کشیده شده اند.

دعوت خامنه ای از اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات به منزله پذیرش حقوق مخالفان، حق شهروندی و آزادی انتخاب نیست. اگر او می خواهد دعوتش از جانب اپوزیسیون جدی گرفته شود، ابتدا لازم است زمینه ها و شرایط شرکت مخالفان را فراهم آورد. اولین گام، حذف نظارت استصوابی، آزادی فعالیت احزاب مخالف و تامین آزادی مطبوعات است. بیش از سه دهه است که حقوق مخالفان به شکل خشنی پایمال می شود. خامنه ای می خواهد هم نقض حقوق مخالفان ادامه یابد، انتخابات هم چنان غیرآزاد و غیردمکراتیک و مهندسی شده برگزار شود و هم مخالفان برای گرم کردن انتخابات در آن شرکت کنند.

در این انتخابات تنی چند از فعالین ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی کاندیدا شدند. قبل از شورای نگهبان، هیئت اجرائی صلاحیت آن ها را رد کرد. رد صلاحیت آن ها نشانه برخورد حکومت با منتقدین و مخالفین در انتخابات است. خامنه ای توصیه ای برای تائید صلاحیت آن ها نکرد. با این وجود او از مخالفان می خواهد در انتخابات شرکت کنند. اگر خامنه ای در حال حاضر هم بخواهد حسن نیتی نشان دهد، لازم است حداقل جلو رد صلاحیت گسترده کاندیداها را بگیرد، فضای امنیتی را بشکند، زندانیان سیاسی را آزاد و حصر را بردارد. و گرنه دعوت او جدی گرفته نمی شود.

علی خامنه ای این بار بعد از موج برخاسته علیه ایران به دنبال حمله به سفارت عربستان که کمترین سهم خود او در آن پرهیز از محکوم کردن آن بوده است، از زاویه تهدید خارجی و حفظ کشور وارد موضوع شده و مخالفان را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است. رفع تهدیدات منطقه ای، مستلزم دست کشیدن از سیاست منطقه ای توسعه طلبانه، قطع دست سپاه از سیاست منطقه ای، پیشبرد سیاست تنش زا در راستای منافع ملی نه منافع تنگ شیعه گری، گفتگو و مذاکره با دولت عربستان از یکسو و از سوی دیگر تامین حقوق شهروندی در داخل کشور است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢۵ دیماه ١٣٩۴ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۶)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com