گفتگو ناصر یوسفی با مهرداد درویش پور

درباره مهاجرت، قومیت و چشم انداز جامعه چند فرهنگی

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg

 

این گفتگو هنگام چاپ نخست کتاب دانشگاهی «مهاجرت و قومیت چشم انداز یک سوئد چند فرهنگی» به ویراستاری مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و استاد دانشگاه و پروفسور چارلز وستین رئیس بپیشین بخش تحقیقات مهاجرین در دانشگاه استکهلم، صورت گرفت. این کتاب پس از دو بار باز نشر در سال ۲۰۱۵ با ویرایشی جدید، به روز شدن مطالب و افزوده شدن ۵ فصل تازه به آن در نسخه ای تازه انتشار یافت. این گفتگو توسط زنده یاد ناصر یوسفی در رادیو همبستگی صورت گرفته بود که در دوره جدید موج پناهندگی گسترده به سوئد و دیگر کشورهای اروپایی و گسترش نژادپرستی شکست سیاست بهم پیوستگی، موضوعات آن از همچنان از فعلیت برخوردار است.

این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)