با پاین گرفتن دادگاه نوری جمهوری اسلامی می کوشد با هر ترفندی و از جمله اعلام اجرای حکم اعدام  جلالی تبعه سوئد تا دو هفته دیگر و با اعمال فشارهای دیگر  جلوی صدور یک حکم عادلانه توسط دادگاه درباره نوری را تا نیمه ماه یولی بگیرد. لودگی های مشمئز کننده  حمید نوری در اخرین دفاع که تنها از این که هرکس و از جمله خود به مسئولیتش عمل کرده اند و چاپلوسی هایش نشانگر ان است که نگرانند حکم دادگاه سنگین خواهد بود و از شکایت احتمالی او از رای دادگاه از دیوان عالی کشور سر درخواهد اورد. وکالت شاکیان نیز که خود را با دادخواست دادستانی د راخرین دفاع همراه کردند نیز امید بخش بود. در گفتگوهایم با رادیو فردا و صدای امریکا و ایران اینترناسیونال و کیهان لندن جمعبندی خود از این ۹ ماه دادگاه و محاکمه عادلانه را بیان کردم که چگونه این امر امیدهای بسیاری برای جنبش دادخواهی و روشنگری افکار عمومی در برانگیخته است. از جمله گفتم:

 

۱. به یمن این دادگاه ارزوی دادخواهی به اراده و عمل بدل گشته است که می تواند الهام بخش گام های بعدی در گسترش جنبش دادخواهی و محاکمه دست اندرکاران جنایات جمهوری اسلامی شود.

۲. ادعای وکیل نوری مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه را به زیر پرسش بردم. این تردید در ابتدا مورد بررسی قرار گرفته بود و اگر مشروعیت قضایی و قانونی مطابق با قوانین سوئد نمی یافت اصلا این دادگاه برگزار نمی شد.

۳. درباره ادعای تبانی و تناقضات برخی از شاهدان همان گونه که دادستان بدرستی اشاره کرده بود نفس برخی تناقضات یا تفاوت ها در شهادت ها نشانگر فقدان تبانی جمعی بین انها است. علاوه بر ان انتظار این که همه شاهدان پس از سی و چند سال همه جزئیات را به دقت به خاطر داشته باشند بهت انگیز است.

۴. اخرین دفاعیه و کیل نوری در مجموع بسیار ضعیف بود و به نظر می رسد حکم سنگینی در انتظار نوری خواهد بود. هرچند جمهوری اسلامی می کوشد از همه عوامل برای اعمال فشار بر روند دادگاه برای تبرئه یا تخفیف مجازات یا در نهایت حتی مبادله پس از صدور حکم استفاده کند.

۵. محاکمه عادلانه نوری طی ۹ ماه توسط دادگاه و رفتار مخالفان با او و خانواده نوری به رغم بی ازرمی نوری و خانواده اش در تحقیر و تمسخر مخالفان و حمایت دو اشته از حکومت اسلامی نشانگر ان است که به رغم برخی کاستی ها برخورد بسیار دمکراتیکی حتی از سوی مخالفان با دست اندرکاران جنایتی مهیب در نظامی استبدادی صورت گرفته که خود می تواند برای اینده ایران فرهنگ ساز باشد. این به رغم تمام تحریکات نوری و خانواده اش بود که با حوصله و بردباری دادگاه و دادخواهان برای به فرجام رسیدن یک محاکمه عادلانه روبرو شد.

۶. به رغم ان که قربانیان و شاکیان وکلای مدافع گاه برداشت های متفاوتی در ارزیابی از جنایات جنگی و قتل سنگین و عمد داشتند و گاه مصالح و منافع جریان های سیاسی معینی بر خواست عمومی دادستان ترجیح داده می شد اما در اخرین دفاع با هماهنگی همه وکیلان شاکیان با دادخواست دادستان -از جمله درباره جنایت جنگی – اعتبار دادخواست بیشتر شد و بسیار بعید است که نوری با حکم سنگین روبرو نشود.

۷. در بررسی نقاط ضعف و قوت این دادخواهی اشاره کردم که نباید اجازه داد حاشیه بر متن غلبه یابد. علاوه بر ان بر ضرورت همگرایی هرچه بیشتر در این زمینه اشاره شد که می بایست جنبش دادخواهی با فراگروهی تر شدن هرچه بیشتر ان این جریان را به موضوعی ملی و همگانی بدل ساخت و مانع از تضعیف ان از طریق گره نخوردن ان به مصالح شخصی و گروهی و تنش های درونی اپوزیسیون شد.

۸.  به رغم برخی حاشیه سازی ها در اغاز نوعی خرد جمعی نانوشته یا دستکم نوعی مصلحت گرایی باعث شد جنبه ملی و عمومی این جنبش بر جنبه گروهی و فردی ان چیره شود. امری که در حرکت های بعدی با غلبه بر ضعف های جنبش دادخواهی می تواند به رشد ان یاری رساند.

۹. در پایان گفتم که تهدید به اجرای حکم اعدام جلالی به قصد فشار برای تاثیرگذاری بر حکم دادگاه در سوئد صورت گرفته است که بعید می دانم با توجه به استقلال قوه قضائیه تاثیری داشته باشد. اما حکومت ممکن است از این تهدید به قصد معامله پس از صدور حکم یا کاهش بعدی میزان مجازات استفاده کند. همان گونه که پیشتر درباره انیس نقاش تروریست ایرانی در پاریس چنین معامله ای صورت گرفت. این که چقدر دولت سوئد ممکن است در اینده به ان تن دردهد معلوم نیست. اما بعید است این تهدید برحکم دادگاه تاثیر داشته باشد.

لینک گفتگوها در این باره در زیر امده است:

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8g9nOScYhU

مهرداد درویش‌پور: حمایت از جمهوری اسلامی و اعتراض به دادگاه عادلانه حمید نوری شرم‌آور است – YouTube

اهمیت دادگاه نوری هم برای دادخواهان، هم افکار عمومی – YouTube

کیهان لندن | مهرداد درویش‌پور: آرزوی دادخواهی در دادگاه استکهلم به اراده و عمل تبدیل شده است – YouTube

https://fb.watch/cPWy3VYB5A/

درخواست حبس ابد دادستانی سوئد برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ – YouTube

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)