تفاوت های پاریس
• فروکاستن مصیبت های خاورمیانه و جهان اسلام به دست پیدا و پنهان امپریالیزم آمریکایی و اروپایی خطاست ولیکن غیر واقعی نیست بدین معنا که نقش امپریالیزم غربی تنها گوشه ای از حقیقت را میتواند بر ما نمایان کند و تازه آن هم چندان اساسی نیست
اساس را باید در آن جایی جستجو کرد که همواره پتانسیل غول اسا و وحشتناکی برای تولید و باز تولید مرگ را در خود پرورش میدهد :اسلام رادیکال
اسلام دینی است مسلح و پرخاشجو چه در کلام و منابع آن و چه در طریقت اهل اسلام از اغاز چنین بوده اگر مسیح میگفت در برابر سیلی دیگران آن طرف دیگر صورت خود را نشان دهید محمد پیامبری بود که شمشیر کشید برای گسترش اسلام
فرانسه سرزمین روشنگری است سرزمین فیلسوفان و شاعران سرزمین تئاتر و سینما سرزمین انقلابات تاریخ ساز سرزمین تمدن و فرهنگ بشری،تمدنی این جهانی و برای زندگی
جهان اسلام :جهان کشتار بی وقفه ، کشتار اندیشه و عقلانیت و جسم نوع بشر جهانی که دیوانه وار همچنان به پیش میرود و تنها به مرگ و آن جهان می اندیشد جهان اسلام جهان مرگ اندیش است .جهانب است ضد عقل چرا که هر بار که اندیشمندی در این جهان پدیدار شده به سرعت ان را از صحنه هستی محو کرده اند از اینروست که ما امروزه نمیدانیم واقعا منابع تحقیقی رازی چه بوده اند و چرا آثار وی جز اندکی از آن چیزی بر جای نمانده است ؟ضدیت با عقل خصوصیتی ذاتی در جهان اسلام است
در دوران مدرن عقل گریزی جهان اسلام با انگیزه های جهان گستر استعمار غربی در مرحله اول و در مرحله دوم مداخلات نظامی غرب صحنه وحشتناکی را برای تمدن بشری و میدانی وسیع را برای اسلامیون گشود
مداخلات نادقیق غرب آن حیوان درون جهان اسلام را به صحنه آورد آن درنده خویی از جهان اسلام که تصور میشد بعد از فروپاشی امپراتوری مرگ و کشتار عثمانی و بر آمدن دولت ملت های مستقل و شبه سکولار در این منطقه به دست فراموشی سپرده خواهد شد اما دخالت غرب و استعداد ذاتی اسلام جهان ما را دوباره نا امن کرده است با این وجود ما با دو قطب تاثیر گذار مواجهه ایم
یکم سیاست های نادرست برخی از سیاستمداران اروپا و آمریکایی و دوم کلیتی یکپارچه به نام جهان اسلام که شامل مردم و سیاست های جهان اسلام می شود
بسیار دردناک است که تظاهرات اخیر افغانستان با الله اکبر و ترورهای پاریس نیز با الله اکبر طنین انداز میشوند
این اشاره ای ست به وحدتی درونی در جهان اسلام مهم نیست کجا ایستاده باشی رادیکال باشی یا روشنفکر دینی در همه موقعیت ها خشونتی درونی و زبانی مشترک وجود دارد
باید زمانی ما مردم خاورمیانه به این مساله بیندیشیم که ما خودمان مشکل داریم و مشکل خودمان را هیچ کس به جزخود ما نمیتواند حل کند دیگران را متهم کردن که متهم هم هستند ساده سازی قضیه و فرار از وظیفه است جهان اسلام روزی باید تکلیفش را با خودش مشخص کند
اما در فرانسه
در فرانسه احزاب و گروههای مختلف مواضع متفاوتی دارند اگر چه در یک حزب واحد باشند
دردرون حزب حاکم کنونی و در درون در درون دولت و کابینه فعلی نگاه یکسانی نسبت به مسایل وجود ندارد اصل اینجا به عکس جهان اسلام پذیرش نظرات مختلف است برای گفتگویی سازنده و یافتن راه حل همه جانبه
سیاستمداران فرانسوی مداوم جمله ای را بیان میکنند “هیچ چیز نمیتواند مانند گذشته باشد “و با این جمله همواره سعی دارند برنامه ای جدید تر را عرضه کنند حال انکه در جهان اسلام همه سودای گذشته دارند روشنفکر و عامش سودای گذشته نبوی دارند
از مردم فرانسه باید دفاع کرد باید با آنان همدردی کرد چرا که آنان تمدنی عظیم برای بشریت ساخته اند و همچنان در این مسیر هستند اما نمیتوان به راحتی با کشته شدگان جنوب لبنان همدردی کرد چرا که همان ها که خود کشته شده اند میتوانستند همدست و همسو در کشتاری دیگر باشند انها از سیستمی بسته و امنیتی حمایت میکنند حال انکه در فرانسه در طی این سه سال که از عمر دولت میگذرد حمایت از دولت و ریس جمهور به کمترین میزان خود در تاریخ فرانسه رسیده است ودر هر انتخابات عدم حمایت خود را از دولت نشان داده اند
اینجا مردمی متعد به انسانیت و به اشتراک گذاشتن خوبی ها وجود دارد و انجا مردمی که تنها مرگ را بین یکدیگر تقسیم میکنند
در افغانستان و لبنان و سایر کشورها ی اسلامی خبرنگار نمیتواند دوربین اش را در دست بگیرد و آزادانه اخبار را انتقال دهد علاوه بر خطرات امنیتی از سوی مراجع قدرت خطر بزرگتر خود مردم هستند .خبرنگاری را تصور کنید که در لبنان از زنان در حال تهیه فیلم خبریباشد ان زنان شاکی خواهند شد چرا از انها فیلم گرفته میشود و مردان غیرتمند مسلمانی نیز خواهند بود که خبرنگار را از صحنه هستی ساقط کنند همدردی با این فرهنگ کمی مشکل است ولو انکه خود نیز قربانی باشند

ما با یک تمدن و یک ضد تمدن روبرو هستیم به این دلیل است که مردم جهان ازادانه و داوطلبانه با تمام وجود با پاریس همدردی میکنند و با اکراه به کشورهای اسلامی مینگرند اما در همین جهان اسلام هم هر انجایی که رگه ای از ازادی خواهی و برابری طلبی و عدالت برخاسته باشد مردم جهان از ان هم دفاع میکنند نمونه اخیر ما حمایت مردم جهان از کوبانی است
حال انان که برای همدردی با پاریسیش شرط همدردی با سایر کشته شدگان این سالها را ذکر میکنند عملا خود رادر کنار ان تفکر ضد تمدنی قرار میدهند و به نوعی تروریست ها را به فراموشی میسپارند
میتوان و باید هم برای کشته شدگان افغانستان و هم برای کشته شدگان پاریس همدردی کرد اما تفاوت در اینجاست که مردم و دولت فرانسه پذیرای همدردی هستند حال انکه در افغانستان و لبنان و سایر جهان اسلام اینگونه نیست نگاه کنید به ترکیه بعد از فاجعه در قلب انکارا پلیس و دولت نیز مردم را سرکوب کردند
حال انکه اینجا دولتمردان بلافاصله در کنار مردم و در محل حادثه هستند انجا دولتمردان تنها با زبان مادر یعنی خشونت سخن میگویند
جمهوری فرانسه مبتنی بر آزادی برابری و برادری است حال انکه جهان اسلام مبتنی بر کشتار دیگری ست
ما با پاریس همدردی میکنیم به دلیل حمایت از تمدن و ایستادگی در برابر بربریت
ما با پاریس همدردی میکنیم نه تنها برای دفاع از ارزشهای ازادی برابری و برادری بلکه همچنان برای دفاع از اقلیت مسلمان فرانسه که به این ارزشها پایبند نیستند ولیکن ما با دفاع از پاریس با تفکری که سعی در ایجاد تنفر در میان شهروندان جامعه ازاد دارند مبارزه میکنیم
همدردی با پاریس حمایت از ارزشهای ازادی برابری و برادی ست

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com