پاریس فقط نامی در جغرافیا نیست. پاریس را نمی توان در فرانسه محبوس کرد. پاریس از فرانسه وسیعتر است. یکی از نام هایِ تاریخ است: سپهرِ سیاستِ مدرن؛ شهری ست که در خیابان هایِ آن مفهومِ سیاست لباسِ عینیت می پوشد. پاریس جولانگاهِ ژاکوبن ها ست؛ خاطره ای ست از روبسپیر. هوایِ این شهر بویِ کمون می دهد. پاریس معادلِ ماتریالیسم است؛ مدلولِ فلسفه یِ روسو؛ نامِ قدیمِ پکن و لنینگراد؛ نامی از نام هایِ انقلاب است.
پاریس استالینگرادِ تاریخ است: استراتژیک ترین جبهه یِ نبردهایِ طبقاتی. پاریس را گاهی ارتجاعِ فرانسه و اروپا به خون کشیده است؛ زمانی سرمایه، گاهی فاشیسم، و امروز: اتحادِ مقدسِ سرمایه، فاشیسم و ارتجاع. پاریسِ ما برای نجاتِ دوباره اش پرچمی به زنگِ خون می طلبد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com