پنج تشکل دموکراتیک و سیاسی شامل: اروپرس، انجمن دوستی ایران و بلژیک، انجمن فرهنگی و اجتماعی پرسپولیس، جمهوری خواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)- بلژیک در جشن اول ماه مه روز کارگر که توسط یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری بلژیک اف.ژ. ت. ب.، در بروکسل برگزار می‌شود به صورت مشترک در بروکسل شرکت خواهند کرد و در آن روز از حق تشکیل سندیکای مستقل و آزاد، آزادی فعالین سندیکایی در ایران، آزادی فعالین صنفی، مدنی، حقوق بشری، محیط زیستی و سیاسی در سراسر ایران حمایت خواهند کرد. و نیز در این جشن به سرکوب، سانسور، نقض حقوق بشر، به دیکتاتوری حاکم و تبعیضات در مناطق مختلف کشور مشترکا اعتراض خواهند کرد و تلاشی مشترک را در این روز در حمایت از کارگران، معلمان، کارمندان، پرستاران و دیگر مزدبگیران ایران پیش خواهند برد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)