ديوان حافظ و رمز گشائی از کشتار ۶۷

گزارشی از تلاش نيروهای سياسی برای پرده برداری از کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)