پژوهش تحلیلی پاندیت به تازگی نشان داده است که بیش از ۵۰ درصد گفته‌های خبرگزاری فاکس‌نیوز سراسر کذب یا تقریباً کذب هستند. به عبارت دیگر، از میان هر دو گفته فاکس‌‌نیوز یکی دروغ است.

این پژوهش نشان می‌دهد که از میان اخبار و برنامه‌های این خبرگزاری تنها ۸٪ تماماً صادق هستند.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که از میان گفته‌های خبرگزاری NBC حدود ۳۰٪ گزاره‌ها صادق و تقریباً صادق و ۴۶٪ تقریباً دروغ هستند.

به همین‌ترتیب این پژوهش مدعی‌ست ۴۰٪ گفته‌های خبرگزاری سی‌ان‌ان تقریباً صادق، و ۱۸٪ آنها کذب و یا تقریباً کذب هستند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)