مریم حسین خواه ،پژوهشگر «عدالت برای ایران» طی مصاحبه ای با شبکه تلوزیونی «من و تو ۱» در ارتباط با گزارش «داستان ناتمام؛ مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت» ، می گوید:« این گزارش از زاویه حقوق خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ به ماجرای کشتارهای این دهه پرداخته است.»
او هدف این گزارش را از طرفی ثبت نقض حقوق خانواده های اعدام شدگان و از طرف دیگرثبت کننده مطالبات خانواده ها و تلاش و مقاومت آنها برای دادخواهی بیان می کند.
پژوهشگر «عدالت برای ایران» می افزاید:«بر اساس این تحقیق ، اعدامهای دهه ۶۰، اتفاقی مربوط به گذشته نیست و مسئولین دولتی نمی توانند با گفتن اینکه پرداختن به اعدامهای دهه ۶۰ نبش قبر گذشته است ،از مسئولیت خود شانه خالی کنند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)