نمی‌شود آرام گرفت
زبان دراز خویش را نمی توان قیچی کرد
باید گفت و نوشت،
اعتماد بنفس راز زندگی ست،
وقتی‌که رسانه‌ها از آن سرمایه‌داران است
یک رنگ و همصدا در هماهنگی با هم دروغ‌پراکنی می کنند.
وقتی‌که از راهپیمائی های چند میلیونی علیه جنگ خبری نیست.
《باید معترض به جنگ بود و علیه جنگ ایستاد》

باید گفت و نوشت. تا بزرگ مردان قدرت، نتوانند سایه خوفناک خویش را بر مابگستراند و بیشتر از این جامعه ما را غرق در جهل و فقر، با تحقیر هر روزه‌ امید و شوق به تغییر را از ما بگیرند.

اول ماه مه روزیست برای ما مردم ستمدیدو غلتیده دررنج وفقر،
تا در این روز گام پیش بگذاریم
برای تغییر اساسی در زندگی،
برای رهائی از فقر و تنگدستی،
برای رهائی از بردگی،
برای اعتراضات همه‌گیر بر علیه سیستم رانت‌خواری، برای سرنگونی سیستمی که بر اساس تبعیض بنا شده‌ است.جدایی دین از دولت راهی برای پایان تبعیضات و آزادی بی قید و شرط سیاسی با آزادی بی قید و شرط زنان و رفع تبعیض در پلاکاردهای بر افراشته در مراسم‌ها و محافل‌های روزانه ما دیدنی‌تر باید باشد زنده باد اول ماه مه، سرنگون باد حکومت اسلامی زنده باد جمهوری انسانی

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)