پ‌ک‌ک ۳۰ هکتار از باغات و تاکستان‌ها را آتش زد
اعضای مسلح پ‌ک‌ک که دردامنه‌های قندیل مستقر هستند و بعضاً چند صد متر تا روستاها هم فاصله ندارند و برخی از پایگاه‌های خود را در مزارع، باغ‌ها و گاهاً داخل روستاها ساخته‌اند؛ اخیراً بخشی از این باغات…
http://www.kurdparez.com/%D9%BE%E2%80%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA…/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)