بر اساس نتايج اوليه استخراج شده از نظرسنجی جامعه ايرانيان در آلمان که از ماه مه آغاز و قرار است تا اکتبر ۲۰۱۵ ادامه داشته باشد، تاکنون ۵۷ درصد از پاسخ‌دهندگان از فرآيند ويزادهی سفارت آلمان در ايران “بسيار ناراضی”، ۳۱ درصد “ناراضی” و تنها ۹ درصد “راضی” و ۳ درصد “بسيار راضی” هستند (نمودار). فرآيند ويزادهی کليه امور سازمانی و خدماتی از دادن وقت مصاحبه تا دريافت درخواست و اعلام نتيجه به متقاضی را در بر می‌گيرد. تنها برای دريافت وقت به منظور مصاحبه بيش از ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان مدت زمانی بيش از ۲ ساعت صرف کرده‌اند. اعلام نتايج نظرسنجی تا همين امروز نشان می‌دهند که انجام اقدامی موثر از سوی جامعه ايرانيان در آلمان در راستای کاهش و حل این دشواری ضروری است.
خوشبختانه فعاليت‌های پيگير جامعه ايرانيان در آلمان در زمينه بررسی دشواریهای فرآيند ويزادهی به ايرانيان و به ويژه بستگان درجه اول ايرانيان ساکن آلمان با گزارش اشپيگل آنلاين در ژوئيه ۲۰۱۵ بازتاب گسترده رسانه‌ای پيدا کرد که در آن به نارضايتی‌های درخواست‌کنندگان در نظرسنجی جاری جامعه ايرانيان درباره مشکلات ويزا نيز اشاره شده است.
جامعه ايرانيان در تابستان ۲۰۱۳ يک گزارشی تحليلی از مشکل ويزادهی سفارت آلمان بر اساس شکايت‌هايی که از سال ۲۰۱۲ به دستش می‌رسيد، تهيه کرد که در آن لزوم تهيه يک پرسشنامه برای مستندسازی مهم‌ترين دشواری‌ها و گرد‌آوری اطلاعات لازم و انجام نظرسنجی مطرح شده است. در پرسشنامه جاری تا کنون حدود ۲۶۱ نفر شرکت کرده‌اند و اين تعداد رو به افزايش است.

Zufridenheitsskala_Farsi_22_08_2015

يکی از نتايجی که از اين نظرسنجی استخراج می‌شود مستندسازی اين واقعيت است که در سياست ويزادهی دولت آلمان به خويشاوندان درجه يک ايرانی‌تباران جايگاهی برای احترام به حق ديدار و ملاقات خانوادگی اين دسته از شهروندان ساکن آلمان وجود ندارد. سخت‌گيری‌های بوروکراتيک برای دادن ويزا به همان شدت که برای بررسی يک درخواست عادی ويزای توريستی رايج است، شامل حال افراد خانواده ايرانی‌تباران ساکن آلمان نيز می‌شود. نمودار زير نشان می‌دهد که ميزان ردی درخواست ويزا در بين دعوت‌کنندگان با تابعيت آلمانی ۴۲ درصد، دعوت‌کنندگان با اقامت دائم ۵۳ درصد و دعوت‌کنندگان با اقامت موقت ۴۱ درصد است. به اين ترتيب نوع اقامت و يا حتا دارا بودن تابعيت آلمانی که صاحبان آن به خودی خود می‌توانند از حقوق شهروندی بيش‌تری بهره‌مند شوند، در سياست ويزادهی دولت آلمان در ارتباط با اين گروه از شهروندان آلمانی تقريبن نقش عمده‌ای بازی نمی‌کند.

Diagrame_Aufenthaltsstatus

بنا بر داده‌های برآمده از اين نظرسنجی ۳۴ درصد از درخواست‌های ويزا برای دعوت مادران ايرانی‌تباران به آلمان رد شده‌اند. اين ميزان برای پدران ۳۹ درصد، برادران ۵۰ درصد و خواهران نزديک به ۷۰ درصد است. در شرايطی که بيش از ۵۶ درصد از کل درخواست‌ها تنها برای مادران بوده است، درصد ردی درخواست ويزای مادران به ۱۹ درصد از کل درخواست‌ها می‌رسد.

Diagrame_Verwandte

برای مقابله با دشواری فرآيند ويزادهی ۵۴ درصد از ايرانی‌تباران با طرح خواسته رسميت حق ديدار برای خويشاوندان درجه يک خود به مقامات دولت آلمان موافقت دارند که از ميان آن‌ها ۳۲ درصد با اقدامی فوری و ۲۲ درصد خواهان مطالعات حقوقی مقدماتی در اين راه هستند. برای ۴۳ درصد از شرکت کنندگان طرح خواسته بهبود امور سازمانی در فرآيند ويزادهی از اولويت بالاتری برخوردار است. تنها ۳ درصد از پاسخ دهندگان مخالف طرح خواسته رسميت حق ديدار برای خويشاوندان درجه اول ايرانی‌تباران در آلمان هستند و طرح اين خواسته را بر خلاف منافع جامعه ايرانيان در آلمان ارزيابی می‌کنند. اشاره به این نکته ضروری است که خواست به رسميت شناختن حق ديدار بستگان درجه يک ايرانی‌تباران و صدور ويزای بی قيد و شرط برای آن‌ها که در پرسشنامه آمده است، به معنای برداشتن ضوابط دست و پا گيراداری و آسان‌سازی وسرعت‌بخشی به فرآيند ويزادهی از جمله دادن وقتِ سريع به اين دسته از درخواست‌کنندگان است. جالب توجه آن است که خوش‌بينی پاسخ دهندگان در برابر موفقيت اين خواسته بسيار متفاوت است. ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان ميزان موفقيت جامعه ايرانيان را در اين راستا “بسيار کم”، ۴۳ درصد “کم” و در برابر ۳۰ درصد “زياد” و ۱۴ درصد “بسيار زياد” می‌بينند. اين آمار نشان می‌دهد که از ديد ايرانی‌تباران ساکن آلمان اميد به موفقيت (۴۶ درصد) وزن کمتری نسبت به عدم موفقيت (۵۶ درصد) داراست.
اطلاعات برآمده از اين پرسشنامه به جامعه ايرانيان برای برخورد با مشکل کمک می‌کند و در نوع بازتاب خواست ايرانی‌تباران ساکن آلمان به مسولان وزارت خارجه نقش مهمی خواهد داشت. ميزان شرکت افراد در اين نظرسنجی هم معياری تعيين کننده برای پشتوانه موفقيت‌آميز آن خواهد بود.
هيات مديره جامعه ايرانيان در آلمان از همه‌ی ايرانی‌تباران واجد شرايط دعوت می‌کند که در اين نظرسنجی شرکت کنند و دوستان و نزديکان خود را به اين کار ترغیب نمايند.

لينک پرسشنامه ويزا به زبان های آلمانی و فارسی

http://iranischegemeinde.de/index.php/de/visum-umfrage-de

http://iranischegemeinde.de/index.php/fa/visum-umfrage-fa

لينک گزارش اشپيگل آنلاين از مشکلات ويزا

http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-termine-in-deutscher-botschaft-in-teheran-werden-verkauft-a-1041367.html

لينک گزارش دويچه‌وله از مشکلات ويزا

http://dw.com/p/1Fte7

گزارش تحليلی سال ۲۰۱۳ جامعه ایرانیان از مشکل ويزادهی

http://www.migration-business.de/2013/07/probleme-der-visumsvergabepraxis-der-deutschen-botschaft-in-teheran/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)