بعد از انفجار در مسیر قطار آنکارا به تهران، یک دستگاه اتوبوس ایرانی ساعت ۱۱ صبح روز ۱۶ مرداد در منطقه چالدران ترکیه از سوی اعضای مسلح پ‌ک‌ک و پژاک مورد حمله قرار گرفت. در جریان این حمله و تیراندازی راننده و چند نفر از مسافران زخمی شدند که در مسیر انتقال به بیمارستان متاسفانه راننده جان…
http://www.kurdparez.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)