در میان بهت و حیرت عده ای نگران نما در ایران و جهان توافق هسته ای به نتیجه رسید اما مطلبی که بیشتر از هر چیز نگران کننده است این که : این توافق برای آمریکایی ها و دیگر کشورها یک برد و برای ایران بدلیل وجود دایه های مهربانتر از مادر به القا تفکر یک باخت جلوه می نماید . در حالیکه دولت حاضر سعی در راضی کردن مجلس و مردم به حقیقت مسئله و گام بزرگ طلایی اش تلاش می کند عده ای که از تحریمها نفع می برده اند نگران منافع خود هستند و برایشان مهم نیست که مردم دردوران تحریم بیش از حد در فشار و تورم و گرانی بسر می بردند . از سوی دیگر چون بازارهای ایران در دست دلال ها و واسطه ها می چرخد و بعبارتی نبض بازار و بورس در دست همین دلاها و واسطه هاست سقوط قیمتها در این برهه بعید به نظر میرسد . از طرف دیگر دستانی پشت پرده که می توانند قیمت تمام شده پراید ۱/۷۰۰ میلیون را ۲۰ میلیون بفروشند آیا می توانند از سود ۱۸/۵ میلیون تومانی هر خودرو چشم بپوشند ؟ تیتر روزنامه فرهیختگان مورخه ۲۱ مرداد که ” افزایش ۵۰% صادرات نفت ایران -آمریکا نحریم را برداشت ” نشانگر اعتقاد و اعتماد دولتمردان آمریکایی به عملکرد آقای اوباما و تیم مذاکره کننده است در حالیکه در ایران هنوز اما و اگرها فراتر از قانون و حتی جهان بینی است . واکنش دست های پشت پرده نشان از بی اعتمادی به آمریکا و تیم مذاکره کننده ایرانی است ./

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)