سنت دشمن پنداری و با این توهم زندگی کردن همیشه حس انتقام جویی و درگیری های کودکانه که همچنان در بزرگسالی هم نمود پیدا می کند، چیز دیگری به همراه ندارد. اگر بهنوش بختیاری باب میل تان می نوشت چه بر سرش می آوردید آیا او را جزو طرفداران سبز می دانستید. چرا هر کس به شما اعتراض یا نقدی می کند شما به درودیوار میکوبید که او را تخریب کنید همچنان که خود می دانید آنچنان قدرت ندارید اگر قدرتش را داشتید شبیه موسوی ها را در حصر شماها می داشتیم. این عقده و کینه به خاطر چیست بفکر انقلابید یا خون شهدا! همانند کودکانی عمل کردید که شیطنتی می کنند و موقعی معلم می فهمد سعی در توجیه کارشان دارند که منظورم این بود و آن نبود! خیلی مسخره پاسخ نقدها را توجیه کردی ، خودت در خلوتت هم می دانی که چه تحلیل نابجایی کردی! اگر مردم را هر چه فرض کردی ما که… دلقک در معنای عام و بقال در معنای عام چه چیزی را به ما منتقل می کنند؟ نون به نرخ روز خور توهین نیست می دانم که نیست آره شما نون به نرخ دیروز می خورید! دلقک یا هر واژه دیگر که به طور توهین آمیز انتقال دادی به معنای لغوی اش می خواهی دست پیدا کنی برای این که اشتباهی که کردی را جبران کنی با این حال من می توانم از فعل کردن استفاده کنم وو بگویم در لغت نامه دهخدایم! این است آن نیست! همین دلقک که می گویی کاری به تفکرش ندارم اما همینقدر می فهمید که در جامعه شناسی یک خبرهایی هست همین شاید حرفی باشد برای هزاران پژوهشگر در این حوزه که مردم این قشر را بفهمند و منظور بهنوش بختیاریِ بقال هم دقیقا هم همین بوده است. خودت که رشتت برق بوده است جناب شفیعیان که می آیی برایمان تحلیل می نویسی چظور یک دلقک نمی تواند نظر بدهد. اتفاقا من براین نظرم تحلیل اغلب شما نه تنها عمیق نیست بلکه هزل گویی بیش نیست که بر مبنای برق گرفتی در شما پدیدار شده است. می بینی چقدر راحت می شود اینگونه نوشت! این تفکر انتقادی نیست این از سنت اصلاحات که ما فقط این کلمه را استفاده می کنیم نیست این نمود بیماری و عقب افتادگی و کم خوانی و دل خوش نشان ندادن ما به کتاب وکتاب خوانی است. حیف اینهمه محقیقین که فقط به مثابه نداشتن آشنا و دوست نمیتوانند نقدهای فنی شان را بنویسند و نه خزعبلاتی اینچنینی! من نه دلواپسم و نه عامل نه دشمن نه اصول گرا و نه هیچ چیز دیگر نیستم شما که مدعی هستید این دیالوگ مختص آن وری هاست چرا خود از این دیالوگ استفاده می کنید و بهنوش بختیاری را جزو دلواپسیان و…! نه آقا هر کس نظری مخالف میدهد جزو آن دسته نیست تا کی باید دراین عقب افتادی غلت بخوریم. از این لجاج های کودکانه ات دست بردار و به خود احترام بگذار یا حداقل به چند نفر از شما که شاید واقعا عمیق باشید فکر کن که با این نوع نوشتن آبرویی برایشان نذاشتی هرچند تاسف بیشتر را باید برای آن روزنامه ای خورد که اینها را چاپ کرد. کمی فکر کن آری من دلواپسم یا اسیر جو دلواپسان شدم و…! کمی بجای این توهمات فرومایه عمیق باش. اگر در رسانه ای هستی که نامی برهم زده است و تو در آن می نویسی و بخاطر هر دلیلی تو را به آنجا راه دادند کمی عمیق تر بنویس تا مردم لذت ببرند اینگونه نوشته ها را هر کسی می تواند بنویسد! بیایید از توهم دشمن پنداری بیرون آیید تا بتوانید کمی به فکر جامعه باشید. امان از دستتان ای مهندسانی که بالای سر علوم انسانی نشسته اید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)