یادى از شاهزاده رابعه خانم قهرمان ملقب به احترام السلطنه (موسس بیمارستان وقفی منتصریه)

شازده رابعه خانم قهرمان دختر شازده محمد میرزا و نوه شازده قهرمان میرزا و نبیره شازده حسنعلى شجاع السلطنه و نتیجه فتحعلیشاه قاجار می باشند که عمه پدر جان خودم هستند:

خان مشهور بیرجند به نام محمد ابراهیم شوکت الملک علم ملقب به امیر قائنات (که کارمندان کنسولگرى انگلیس واقع در شهر بیرجند بارها در مورد ایشان تلگرافات و گزارشات را به لندن و هند ، مستعمره انگلستان مى فرستاده اند) داراى یک قدرت بى نظیر در حوزه حاکمیت خویش واقع در شهر کویرى ” بیرجند ” که امتداد آن تا بلوچستان نیز کشیده مى شد ، بود.

11755781_10153492285373622_7237062033237096957_n

در این عکس تاریخى ، به همراهى با همسرش و دو پسر مشهورش: پسر با قد بلندترى: اسدالله علم – نخست وزیر و وزیر دربار شاهنشاهى عصر پهلوى دوم – و پسر با قد کوتاهترى ملقب به منتصر الملوک با یک مسئول کنسول انگلیس (سمت چپ) دیده مى شود که به دیدار با محمد ابراهیم شوکت الملک علم آمده بود. همین پسر کوچک خان مشهور بیرجند ، بعدها با عمه پدر جان خودم یعنى شازده خانم رابعه احترام السلطنه قهرمان ازدواج کرده و به عنوان داماد خانواده قهرمان شناخته شده اند.

11702805_10153492285533622_6345431060118464513_n

11752542_10153492285563622_7862742614674748717_n

تولیت موقوفات این بیمارستان منتصریه با شازده رابعه خانم احترام السلطنه و با یارى و نظارت برادرش شازده اسدالله میرزا قهرمان بوده است. از آنجایى که شازده رابعه خانم احترام السلطنه فاقد هرگونه فرزندى بودند ، پسر ارشد شازده اسدالله میرزا قهرمان یعنى شازده خسرو میرزا قهرمان این مسئولیت را برعهده گرفتند.

11752166_10153492291158622_5328792586671577593_n

حتى قشنگ هم یادم مى آید که یک سفرى را با ایشان و بابا بزرگم ، شازده روح الامین میرزا قهرمان به باغ زیباى متعلق به شازده رابعه خانم احترام السلطنه و همسرشان منتصرالملوک (برادر اسدالله علم ، نخست وزیر و وزیر دربار عصر پهلوى دوم) واقع در روستاى سرغایه هم رفتیم.

11796248_10153492361243622_2938525023810827929_n

روستاى سرغایه با اون چشمه بسیار گوارا و درختان باغهاى وسیع و کوههاى دل نواز و از همه مهمتر ، هواى پاک همیشه توى ذهن من حک شده است. ضمنا مردمان روستاى سرغایه صنایع دستى مخصوص خودشان را دارند که خیلى زیبا است ، هرچه بگم کم گفتم والا!

11811381_10153492570758622_5894655016167328749_n

درآمد سالیانه روستای سرغایه به مصرف مخارج بیمارستان منتصریه هم رسانده مى شود. دکتر محمد ولى قهرمان (پسر شازده مرتضى میرزا قهرمان و نوه شازده خانم فروغ آذرخشى) و دکتر امیر حسین قهرمان (پسر ارشد شازده محمد صادق میرزا قهرمان و شازده خانم افسرالملوک ظلى و نوه تار زن مشهور به نام شازده محسن میرزاى ظلى) مقام ریاست بیمارستان منتصریه را براى چندین دوره زمانى ، به عهده گرفتند. یاد همه عزیزان درگذشته گرامى باد که محتمل زحمات زیادى براى اداره چنین قدیمى ترین موقوفات بیمارستانى در مشهد گردیدند. روح شازده خانم رابعه همیشه شاد باد که بیمارستان وقفى ایشان به نام منتصریه همچنان در حال سرویس دهى به مراجعان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)