دلنوشته شماره پنجاه و چهار
باراك اوباما و حسن موساى تفنگ ساز

11141325_10153488389888622_850398791630709635_n

وقتى متن مصاحبه تلويزيونى شبكه خبرى بى بى سى با رئيس جمهور آمريكا ، باراك اوباما را خواندم كه مى فرمايند: بزرگترین ناکامی دوران ریاست من ناتوانی در تغییر قوانین مالکیت اسلحه است و از اینکه نتوانسته در این زمینه تغییری به وجود آورد ، “رنج” می‌کشد ، به ياد ضرب المثل قديمى خودمان افتادم: ” تفنگ حسن موسای هم نزد ”

11012854_10153488390013622_3596867885346657358_n

بعد از سفر اروپايى ناصرالدين شاه قاجار و بازديد او از كارخانه هاى أسلحه سازى در فرانسه و انگلستان ، صنعت ساخت تفنگ توسط چند صنعتگر ايرانى آغاز شده است ، از جمله “حسن موسی” مستعفی قورخانه بود که دقیقترین و ظریفترین و خوش دست ترین تفنگ ها را بیرون میداد و به شهرت زيادى رسیده بود. از آنجایی که تفنگ حسن موسی مورد کمال اطمینان بود و شکارچیان با در دست داشتن این نوع تفنگ به موفقیتشان کاملا امیدوار بودند لذا چنانچه اگر تفنگ حسن موسی هم در نشانه زنی به خطا می رفت ، موجب یاس و نومیدی تیرانداز و شکارچی می شد و دیگر دست و دلش به شکار نمی رفت و در پاسخ سئوال کنندگان می گفت : ” تفنگ حسن موسی هم نزد ” و معنی استعاره ای آن کنایه از این است که همه چیز تمام شد و در انجام مقصود راه چاره و علاج دیگری متصور نیست.

11224470_10207246208573826_2894714681573013206_n

چون شهرت تفنگهای حسن موسی از مرز ایران گذشت و به اروپا رسید؛ یک مرد فرانسوی همراه مترجمی مامور رسیدگی و تحقیق در کار او گردیده ، از كشور فرانسه به تهران می آیند و با زحمت زیاد از مردمان شهر تهران سراغ کارخانۀ او که به گمان شان، کارخانه عظیمی بوده مى گرفته و مردم اظهار بی اطلاعی مى كردند. در نهایت دکان او را بدتر از دخمه ای در چهارسوی کوچکی پیدا می كنند. مرد مفلوک لاغراندام دود گرفته ای را کنار مشتی آهن قراضه می نگرند که از فرط فقر و درماندگی به همه چیز جز به آدمیزاد میماند که شلوارش از فرط وصله صورت اصلی خود را از دست داده، نان و پنیر خشکیده ای به اسم غذا روی زمین داشت با اندامی شبیه اسکلتِ تشریح نشسته بود و تریاک هم مى كشيد و چون بعد از تعجب بسیار که باورشان نمیشد ، آنگونه کسی با چنان شهرت و هنر دارای چنین احوالی باشد ، با او سر سخن باز می كنند و درباره وضعش که چرا با اینهمه صفت و چیره دستی که از چند تکه حلبی و آهن زنگ زده ، تفنگهایی همطراز سلاحهای ماشینی اروپايى می سازد به اين وضعيت بدبختی زندگی بكند ، سوال میکنند؟
حسن موسی جواب میدهد: “هنوز سراغ ندارد کسی که از تفنگ او گلوله ای خورده باشد و بگوید خدا خیرت بدهد” که مرد فرانسوی جمله آخر او را بعنوان ” عالیترین فلسفه ” پذیرفت ، عکسی از او برداشته و خداحافظی میکند. عكس مذكور اكنون در آرشيو ملى فرانسه موجود است!

اكنون من مى خواهم با هنرمند و صنعتگر گمنام ايرانى ، شادروان حسن موسى همصدا بشوم و بگويم: ” هنوز يك آمريكايى به عنوان مخالف ثبت مالكيت تفنگ شخصى را سراغ ندارم كه گلوله اى بخورد و بعد پيش چنين رئيس جمهور بزرگ آمريكا ، باراك اوباما بيايد و بگويد خدا خيرت بدهد! “

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)