دولتهای غربی همیشه پشتیبانان جنبش های ارتجاعی بوده و هستند،
مانع پیشرفت و ترقی کشورهای جهان سومی بوده و می خواهند کشورهای جهان سومی همچنان در جهل خویش باقی بمانند. تا آنان‌ بتوانند سروری کنند.

اسلام سیاسی را غربیها آفریدن،
به قصد تغییر در جغرافیایی جهان،
برای بازگشت انسان به دوران قرن وسطی و اصل بربریت تا ثروت جهان سومیها فقط از آن آنان‌ باشد.

*آیت‌الله خمینی را با هواپیمای فرانسوی با دویست خبرنگار از فرانسه‌ روانه ایران کردند تا با کمربند سبز اتحاد جماهیر شوروی را نابود کنند. موافق هم شدند،
انقلاب ایران را نیز در هم شکستند. به رهبری آیت‌الله خمینی جهل را سوار بر انقلاب ۵۷ ایران کردند که در فروپاشی شوروی نیز موثر بود
مردم ایران را در رنج و خون غرق ساختند، فرو پاشی شوروی را مرگ کمونیست نامندن…》

*افغانستان بعد از تغییر نظام سلطنت به جمهوریت و با سر کار آمدن دوادخان
در ۱۳۵۳ اولین پیاده نظام جهادی با شرکت احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سیاف توسط نخست وزیر پاکستان 《ذوالفقار علی بوتو》به رهبری آمریکا سازماندهی و مورد حمایت‌های مالی امریکا قرار گرفتند.

*جالب اینجاست که‌ شاه ایران همراه با آمریکا «وعده» و «وعید» بسیار به داودخان دادند که در صورت فاصله گرفتن از شوروی مورد حمایت غرب قرار خواهد گرفت و غربی‌ها کمک خواهند کرد تا افغانستان به شکوفائی برسد.

*از طرف دیگر دولت آمریکا با فرستادن مستشاران نظامی خود به افغانستان شوروی را تحریک می کرد تا انتقام شکست و رسوائی آمریکا در ویتنام که چون روباه دم برید گریخته بود از شوروی بگیرند.

*افغانستان را دچار یک جنگ خانمان سوز با میلیونها کشته و آواره با سر آغاز سرنوشتی پر ابهام در دام دردهای بسیار، به تباهی بردند.

غرب به بهانه‌ مبارزه با تروریست برای آزمایشات انواع سلاح‌های نظامی و منجله بمب مادر افغانستان را دردریا آشوب، با موجی از مرگها زندگی مردم را در سیاهی و درد فرو بردند و سر انجام با برنامه‌ریزی‌های پنهان رهبران طالبان را همچون خمینی با
شان و شوکت همراه رسانه ها به کابل باز آوردند، رهبران طالبانی که هنوز نامشان در لیست تروریستی آمریکاست.

*در کابل فاجعه آفریند
رویاهای مردم را کشتند
پرونده افغانستان را با سرنوشتی در دام جهل و تاریکی رها ساختند.

تنها نه افغاستان نیست البته سرنوشت ده ها کشور را به دریا شوم سپردند
آمریکایی‌ها و سیاستمداران اروپا پشتیبان جنبش کور و ارتجاعیند.

و ما مردم غیر از این نباید توهم دیگری داشته باشیم.
.رئیس جمهور اوکراین هم شبیه کرزی و اشرف غنی، و شاه ایران قربانی سیاست‌های غرب است او از پیش بازندهاست.
جنگ در اوکراین برای بازاریابی کارخانه‌های اسلحه سازی غرب است و مردم اوکراین در دام بازی‌های غرب…..

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)