به پیشواز سى خرداد- بیستم ژوئن  روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران می رویم.
آگهیساعت ۱۹:۰۰ واقع در ساختمان سنسوس طبقه چهارم میدان

Medborgarplatsen

شرکت کنندگان در پانل

عزت مصلی نژاد : زندانی سیاسی سابق ، نویسنده و مشاور عالیرتبه سازمان کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه

ماریا رشیدی : فعال سیاسی ، فعال جنبش زنان

حمید قاسمی شال : زندانی سیاسی سابق

ایرج مصداقی : نویسنده ، زندانی سیاسی سابق

شیوا محبوبی : سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران ، مجری و برنامه ساز تلویزیون ، زندانی سیاسی سابق

ورود برای عموم رایگان میباشد

براى اطلاعات بیشتر لطفا با ودا ایلکا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

ودا ایلکا ۰۷۶۲۷۴۲۰۸۱

برگزار کننده:  کمیته مبارزه برای آزادى زندانیان سیاسی واحد سوید

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)