به پيشواز سى خرداد- بيستم ژوئن  روز جهانی در حمايت از زندانیان سیاسی در ايران مي رويم.
آگهیساعت ۱۹:۰۰ واقع در ساختمان سنسوس طبقه چهارم میدان

Medborgarplatsen

شرکت کنندگان در پانل

عزت مصلی نژاد : زندانی سیاسی سابق ، نویسنده و مشاور عالیرتبه سازمان کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه

ماریا رشیدی : فعال سیاسی ، فعال جنبش زنان

حمید قاسمی شال : زندانی سیاسی سابق

ایرج مصداقی : نویسنده ، زندانی سیاسی سابق

شیوا محبوبی : سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران ، مجری و برنامه ساز تلویزیون ، زندانی سیاسی سابق

ورود براي عموم رايگان ميباشد

براى اطلاعات بيشتر لطفا با ودا ايلكا با شماره تلفن زير تماس بگيريد

ودا ایلکا ۰۷۶۲۷۴۲۰۸۱

برگزار كننده:  كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسي واحد سويد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)