سیل شعارهای ضد اعراب پس از آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و نیز سربرآوردن هرروزه تابلوی “ورود افغانی ممنوع” در اماکن عمومی آیا جلوه‌هایی از نژاد پرستی هستند؟ آیا با استناد به این رفتارها می‌توان ایرانی‌ها را ملتی نژادپرست دانست؟

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره نژادپرستی در میان ایرانیان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)