روز برافراشتن پرچم برابری طلبی و علیه دخالت مذهب در زندگی زنان

روز نمایش قدرتمند و پر صلابت اراده زنان برای رهایی از شر جمهوری اسلامی است

۸ مارس یاد آور مبارزات زنان شجاع و از خود گذشته‌ای است که در طی چهار دهه از حاکمیت زن سیتز جمهوری اسلامی با حضور فعال خود در تمام اعتراضات جاری در جامعه تا پای جان برای برابری و آزادی خواهی ایستادگی کرده و در این نبرد و جدال نابرابر و پایان ناپذیر جمهوری اسلامی را سپر به سپر به عقب رانده اند.

زنانی که در پشت دیوارهای سیاه و مخوف زندان اوین رجأئی شهر و قرچک آزادی و برابری را فریاد میزنند. از اولین ۸ مارس پس از به قدرت رسیدن جمهوری جنایتکار اسلامی تا کنون مبارزات زنان برای در هم کوبیدن جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی ادامه داشته و دارد. اعمال سیاست‌های تبعیض جنسیتی و قوانین بشدت زن ستیزجمهوری اسلامی در همه زمینه های اجتماعی، به جنبش زنان علیه این بی‌حقوقی‌ها خصلتی عمیقاً سیاسی بخشیده و آن را به یک ستون نیرومند مبارزه برای سرنگونی رژیم تبدیل کرده است. در چنین فضایی است که زنانی همانند گلرخ ایرایی، زینب جلالیان, یاسمن آریانی سپیده قلیان، سهیلا حجاب، منیره عربشاهی،صبا کردافشاری، راحله احمدی و صدها زن شجاع، آزادیخواه و حق طلب دیگر که به خاطر دو ویژگی؛ زن بودن و سیاسی بودن، درغیر انسانی‌ترین شرایط به سر می برند و در بیدادگاههای زن ستیز جمهوری اسلامی آنها را به جرم آزادیخواهی و برابری طلبی در زندانهای قرون وسطایی در بدترین شرایط مجازات می‌‌کنند.

کمیتهٔ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران ضمن گرامیداشت ۸ مارس این نماد مبارزه جهانی‌ برای تأمین برابری زن و مرد، در همه شئون اجتماعی، ‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با پرچم نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی، نه به قوانین اسلامی زن ستیز، دوش به دوش تمامی انسانهای برابری طلب، در مارش‌های اعتراضی در سراسر جهان شرکت خواهد کرد. ما فریاد رسای آزادی کلیه زندانیان سیاسی، فریاد پر خروش بستن زندانهای سیاسی هستیم و همراه و هم صدا با صدها فعال سیاسی محبوس که در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی به مبارزات خود ادامه می دهند، جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی در قبال زنان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند.

پرچم جنبش برابری طلبی و آزادیخواهی زنان در تمام مبارزات مردم ایران علیه حکومت اسلامی برافراشته است! روز جهانی زن روز نمایش قدرتمند و پر صلابت اراده زنان برای رهایی از شر جمهوری اسلامی است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۴ فوریه ۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)