رئزنامه های صبح را هر روز
از دکه عبوری نگاهی می اندازم
تیترهای اجباری
اخبار پوشالی
گرفتاریهای مردمی
سانسور عقیدتی
با این دعوای زرگری این جناح یا ان جناح۰
جناق مرغ می شکنم
تمرکز بیشتری می کنم
سیاست یک بام و دوهوا
امامان جمعه مترسکی
دولتیان الله بختکی
مجلسیان فرمایشی
دادگاههای سیاه بندری
سیاستهای هوسی
یک بسته پفک نمکی
خوردنش ارزش دارد
به خواندن این همه دروغ راستکی
شرق هم که بنویسد از اعتماد
کیهان تهدید می کند
ورزش که نگو
مصلحتی
فدراسیونهای نمایشی
برای فریب دختر پسرهای ورزشی
رضا زاده یک شب می رود تا قله
فردا سر از ماهواره
تبلیغ رابینسون می کند
دایی خدایی می کند
خادم نمایندگی می کند
باقری تو جاده ها
تریلی جا به جا می کند
این همه پول مردمی
حواله می شود به جیب بازیکنی
که انگول به پشت ان یکی
استغفرالله ربی واتوب ا لیه
یک نخ سیگار الان می چسبد
به این دولت و دولتیان
فقط برچسب زرشک می چسبد
حادثه های آبکی
واردات بنجل چینی
این همه مسلمان را تو چچن کشتند
صدامان در نیامد
برای کشتن یک عرب پاپتی
صدایمان تا کهکشان بالا رفت
برای همین است
مدتهاست صفحه طنز روزنامه ها محو شده است
همه اخبار ما فکاهی شده است
اصلا حرام کردن این همه درخت
برای باطل کردن کاغذها
والله گناه است
خواندن این همه دروغ
خدایی اشتباه است
از روبروی دکه می گذرم
شاید وقتی دیگر
یادم می افتد به بیضایی
رضا براهنی
عباس معروفی
فرج سرکوهی
و و و اینها غربت نشینان غریبند
محمد مختاری
محمد پوینده
داریوش فروهر
شهیدان راهند
زودتر خودم را گم کنم در ترافیک خیابان
یکی داد می زند
اخرین خبر آخرین خبر
انرزی هسته ای حق مسلم ماست !!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)