دوستم می پرسد چرا چپ‌ها برای کشته شدن ۱۰۰ فلسطینی پیراهن پاره می کنند ولی در برابر کشته شدن ۳۵۰۰۰ هزار شهروند سوری حساسیت ندارند؟ خُب کسی رژیم سوریه را تنها دمکراسی خاورمیانه نمی داند. “دولت‌های دمکراتیک” آمریکا و انگلیس از دولت این کشور دفاع نمی کنند. در سوریه یک جنگ تمام عیار داخلی در جریان است. بخشی از مخالفان مسلح با پول دولت‌های سرکوبگر عربستان و قطر قصد دارند که دولت مرکزی را ساقط کنند. در صفوف این نیروها سلفی ها و بنیادگرایان هم جا دارند. از طرفی دولت ترکیه که در ۸۰ سال گذشته خواسته های دمکراتیک کردهای این کشور را زیر پا نهاده و سرکوب کرده هوادار اپوزیسیون است. درضمن سازمان ملل متحد بدون اراده آمریکا مکانیسم‌های لازم برای جلوگیری از خون ریزی را ندارد. چپ‌ها با دولت سوریه همدلی ندارند ولی به نظرم فکر هم نمی کنند که اپوزیسیون مسلح مورد حمایت عربستان، قطر، ترکیه و آمریکا هم بتواند حداقل‌ خواسته های عموم مردم این کشور را محقق کند.
درضمن این نیروهای مخالف مداخله نظامی نیستند که جلوی سناریوی مشابه آنچه در لیبی اتفاق افتاد را گرفته‌اند بلکه منافع اسراییل ایجاب می کند که وضع موجود ادامه پیدا کند.

درضمن من هم دوست دارم از دوستم بپرسم که تو چرا به مرگ ۱۰۰ شهروند غزه حساسیت نداری؟ تو چرا این خشونت را طبعی می دانی؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)