https://soundcloud.com/reza-rohani-1/nafas

تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد

چه فراری از فردا که بر باد است
و تمام آن دیروزی که در یاد است
چه فراری از کابوس
صبح و شب در آن محبوس
چه فرار از آن پایانی که آزاد است

من به نور و رقص و فریاد خوش‌بینم
به تمام آن‌چه در تو نمی‌بینم
من به لمس خوش‌بختی
گرچه با همه سختی
به تو گفتن از آن رویای دیرینم

تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد

درون نگاهت
آوازی هست
و میل به رفتن
به تازه های دور از دست
در اوج صدایت
ای سکوت آهنگین
چیزی از رهایی پیداست
چیزی از عاشقی، آن تنهایی رنگین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)