Untitled-2 44433334copy copy
Untitled-2 5555copy
Untitled-222222 copy

۸ مارس درتهران
درآستانه ی فرارسیدن ۸ مارس – ۱۷ اسفند – روز جهانی زن مراسمی در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۳ در تهران برگزارشد . این مراسم توسط خانم ناهید شقاقی – مجری برنامه – با مروری کوتاه بر تاریخچه این روز و مبارزات زنان ، آغاز شد . آن گاه مطلبی درباره ی وضعیت زنان توسط خانم قریشی خوانده شد .
خانم نخستین درباره ی مشکلات زنان ایرانی که با مردان مهاجر ازدواج کرده اند و ازجمله مشکل شناسنامه ی فرزندان مهاجرین، سخن گفت . سخنران بعدی خانم مریم محمدی بود که مقاله ی کوتاه » زن و عشق به زندگی » را خواند . تاریخچه ی ندای نان ایران ، عنوان مطلبی بود که توسط آقای عمرانی قرائت شد .
در ادامه خانم اسرین درکاله مقاله ای را با عنوان «باید بنویسم از تو،خودم و زن»خواند . آن گاه خانم اکرم نصیریان طی یادداشتی ، فعالیت های سوادآموزی خود را ارائه کرد .در مقاله ی زنان و اعتیاد که به قلم خانم شیدا قنبرعلی زاده تهیه شده بود و درآن به مساله ی زنان کارتن خواب اشاره شده بود، بوسیله ی خانم روشنک به سمع حاضرین رسید . دراین قسمت ازبرنامه تارنوازی خانم نگین حقیقی با آواز و تصنیف یکی از حضار درآمیخت .
بخش دوم برنامه با قرائت بیانیه ندای زنان ایران بمناسبت ۸ مارس پِی گرفته شد . سپس خانم ناصری درباره ی خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی در کردستان صحبت کرد . سپس خانم اسدپور از جمعیت روشنک رشت ، ضرورت فعالیت های اجتماعی و متحد زنان را مورد تاکید قرارداد . آن گاه خانم فرحزادی شعری از آقای مهدی پور را درقالب طنزی زیبا به نمایش درآورد .
سخنران بعدی آقای طاهری بود که درباره ی وضعیت حقوقی زنان صحبت کرد . یک باردیگر خانم فرحزادی و این بار نمایش کوتاهی درمورد دیه ی زنان را اجرا کرد . پایان بخش برنامه ، اجرای موسیقی زنده بود .
ندای زنان ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)