دفترامور زنان ریاست جمهوری
با سلام
به پیوست ۱۰۰۰ امضا ی جمع آوری شده از زنان و مردانی که خواهان برسمیت شناخته شدن حق طلاق برای زنان بعنوان یک حق طبیعی و انسانی در روابط خانوادگی و همچنین تعیین حقوق بیکاری برای تمام زنان بیکار می باشند ، ارائه می گردد .
انجمن ندای زنان ایران
۹ / ۱۲ /۱۳۹۳
تحویل دهندگان :
مریم محمدی
اکرم نصیریان
شماره تماس ۰۹۱۲۵۳۱۹۲۵۸
متن نامه طومار:
طلاق،حقوق بیکاری حق زن است

6

سالهاست زنان ایران از داشتن حق طلاق محرومند در حالیکه نداشتن حق طلاق یک توهین آشکار به زن و وادار کردن او به تن دادن به یک زندگی اجباری با مردی است که پیوند عاطفی با او ندارد. هر چند که آمار طلاق در سالهای اخیر بدلیل مشکلات فراوان در جامعه رو به افزایش بوده است اما نداشتن حق طلاق بی حرمتی به جایگاه برابر زنان در زندگی است و مسبب ادامه خشونتهای خانگی و تبدیل شدن خانه به جهنمی برای زن می باشد و فرزندان در محیط خانه ای که از هم پاشیده شده است قربانی میشوند نداشتن حق طلاق حکم بردگی زن میباشد.طلاق حق زن است

برخورداری از تامین اولیه زندگی حق هر انسانی است و بخش عظیمی از زنان در جامعه ی ایران در گیر کار خانگی هستند و از هر حق و حقوقی محرومند وبه دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حقوقی لازم ناچار به تن دادن به شرایط اسفباری مانند ازدواج های اجباری،تن فروشی و کارتون خوابی شده اند.واین وضعیت مسبب بسیاری از معضلات موجود مانند فحشا،اعتیاد،کودکان کار و ناهنجاری های دیگر می باشد.در شرایطی که سالهاست زنان در جوامع دیگر در سایه ی تلاشهای خود ازدریافت حقوق بیکاری به عنوان حق شهروندی بهره مند می باشند و این راهکار توانسته است ابعاد مشکلات اجتماعی را در حد قابل قبولی مهار کند،اما زنان جامعه ی ما با وجود ثروتهای کلان در کشورازهیچ تامین مالی برای دوران بیکاری برخوردار نیستند! پس برای سلامتی جامعه،زنان باید از حقوق بیکاری تا پیدا کردن کار مناسب استفاده کنند.حقوق بیکاری حق زن است.

۱-ما خواهان حق طلاق برای زنان هستیم.

۲-ما خواهان پرداخت حقوق بیکاری به همه ی زنان بیکاردر دوران بیکاری هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)