در پی اعلام رسمی اعتصاب معلمان سراسر کشور در روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ بیش از ۹۵ درصد از سایتهای مخابره کننده اخبار اعتراضی معلمان ایران فیلتر و یا به طور کلی از دسترس خارج شدند.

انجمن صنفی معلمان ایران در اواخر بهمن ماه طی درخواستی که به وزارت کشور ارائه کرد و تصویر آن در سایت حقوق معلم و کارگر منتشر شده است تقاضای خود را برای برگزاری تحصن در روز ۱۰ اسفند ۹٣ به این وزارتخانه ارائه داد و در پی عدم پاسخگوئی وزارت کشور با استناد به اصل بیست و هفت قانون اساسی طی اطلاعیه های نهائی خود برگزاری این تجمع را در جلو مجلس در تهران و ادارات کل در استانها و همچنین ادارات در شهرستانها رسمیت بخشید.

معلمان
در روزهای اخیر و به دنبال انتشار اخبار تحصن و اعتصاب معلمان، سایت کانون صنفی معلمان ایران و شهرستان ها به طور کامل از دسترس خارج و فیلتر گردیده است.
در اطلاعیه ی فراخوان به اعتصاب ۱۰ اسفند کانون صنفی معلمان «پیرامون تجمع اعتراضی سکوت» آمده است:

در جلسه سه شنبه پنجم اسفند ۹٣ تصویب شد که تجمع ۱۰ اسفند معلمان در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش با استناد به اصل بیست و هفت قانون اساسی برگزار گردد.
۱-تجمع روز ۱۰ اسفند برگزار می شود.
۲-در تهران تجمع از ساعت ۱۴ الی ۱۶ مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرستانها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار می گردد.
٣-تجمع معلمان در مقابل پارلمان به شکل سکوت برگزار خواهد شد.

کانون صنفی معلمان ایران – اسفند ۹٣

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)