جشنواره تیرگان ٢٠١۵ از نویسندگان علاقمند دعوت می کند که داستان ھای کوتاه خود را به زبان فارسی برای شرکت در بخش مسابقه ی داستان کوتاه ارسال کنند. بررسی داستان ھای دریافتی در سه مرحله توسط ھیئت داوران صورت می گیرد وسه داستان به عنوان برندگان جوایز اول تا سوم انتخاب خواھند شد.
نفر اول: جایزه نقدی ، تندیس آرش کمانگیر و لوح تقدیر
نفر دوم: جایزه نقدی و لوح تقدیر
نفر سوم: جایزه نقدی و لوح تقدیر
داستان ھای برگزیده در مرحله نیمه نھایی در مجموعه داستان ھای کوتاه تیرگان منتشر خواھند شد.
برای اطلاعات بیش تر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.tirgan.ca/sites/default/files/2015/documents/Tirgan-short-story-contest-2015.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)