مستندی که می‌بینید نتیجه تماشای چندین باره تمامی مصاحبه ها، سخنرانی ها و پیام های شاهزاده رضا پهلوی از روز اولی که در ۲۱سالگی سوگند پادشاهی خورد تا الان که دیگه بیشتر از ۶۰ سالشه هست. کارنامه بیش از چهل سال مبارزه و براندازی شاهزاده رضا پهلوی از زبان خودش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)