گفتگو رادیو سپهر با مهرداد درویش پور درباره زمینه ها و پیامدهای انقلاب ایران

آیا  باید انقلاب ایران از همان آغاز  انقلاب اسلامی بود که به نتایج مورد نظر خود منجر شد؟ آیا انقلاب ایران انقلابی واپس گرا و تجدد ستیز بود که پیشرفت ایران را دچار وقفه ساخت؟ آیا انقلاب ایران انقلابی مردم ی بود که توسط روحانیت دزدیده شد؟ یا آن که انقلابی همگانی بود که در روند خود به انقلابی اسلامی منجر شد. درس های این انقلاب پس از گذشت سی وشش سال چیست؟ مهرداد درویش پور در گفتگو با رادیو سپهر به این پرسش ها پاسخ می دهد.

Radio Sepehr February 10, 2015 دکتر مهرداد درویش پور from R. Rahimi on Vimeo.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)