مجموعه برنامه های آزمایشی تلویزیون صلح

این مجموعه برنامه های آزمایشی تلویزیون صلح که با مسالمت آمیزانه ترین روشهای منطقی و عرفانی، پیشکشتان می شود در راستای بدست آوردن صلح و خوشبختی و آرامش و با هدف پرستش آفریدگار انسان و جهان می باشد که سلامتی و طول عمر شما را ضمانت می کند. پس به هر نحوی که می توانید کمک کنید تا ما این برنامه ها را به طور بیست و چهارساعته بر روی آنتنهای ماهواره ای ببریم
—————————————-­—————————————-­—————-
نوربانگ
نوربانگ سلسله گزارشهای انجمن همه برای همه از خودش درباره انسان و جهان است. این گزارشها به شما کمک خواهد کرد تا بینشی منطقی تر نسبت به واقعیتها و حقیقتها پیدا کنید و از بخش های زیادی از داستانهای اول و آخر خود و آفرینش را سر در بیاورید و همچنین این گزارشها به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید زندگی خود را به خیر و خوشی تجربه و خوشبختانه سپری نمایید.
انجمن همه برای همه این گزارشها را بر محور صلح و خوشبختی ای پیشکشتان می نماید که با سلامتی و طول عمرتان متعارض نباشد.
نوربانگ می تواند صدای خوشی باشد که با این جامعیتش تا کنون جهان به خود ندیده است.
درود بر همه خواهانان زندگی و سلامتی و طول عمر
—————————————-­—————————————-­—————-
تماس با ما: solhtv@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)