روایت برادر یکی از دستگیرشدگان، از بازداشت ۱۲ شهروند کُرد اهل سنت که امام جمعه دولتی را نپذیرفتند
0
۱۲ جوان اهل سنت کُرد ۱۲ روز پیش، پس از اقامه نماز جماعت در خارج از شهر، در روستایی از توابع مهاباد از سوی اطلاعات سپاه بازداشت می‌شوند. برادر یکی از این بازداشتی‌ها در نامه‌ای اتهام بازداشت به علت “انجام اعمال تروریستی” را توضیح داده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، “سید جمیل بدوی” برادر “ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ” به نمایندگی از اعضای خانواده ۱۲ شهروند کُرد بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران، نامه‌ای منتشر کرده است. وی گفته: «علی‌رغم بعضی شایعات، این افراد تنها به دلیل نپذیرفتن امام جمعه دولتی و سعی بر برگزاری نماز جماعت خود در محلی دیگر بازداشت شده‌اند.»
گفته شده اخیرا یک سایت محلی که “به باورهای مذهبی اهل سنت نگاه مخدوشی دارد” این افراد را به “تروریست” بودن و بازداشت توسط اطلاعات سپاه به ظن “انجام اعمال تروریستی” متهم کرده است.
برادر این شهروند اهل سنت در بازداشت، در این نامه سعی کرده است ضمن انتقاد از سایت مذکور علت دستگیری این ۱۲ نفر را توضیح دهد.
۱۲ روز از بازداشت ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺵ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﯼ، شهاب ﺯﺭﯾﻦ، ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ، ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‌ﺁﺫﺭ، ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎﺗﯽ، ﺭﺿﺎ ﻣﮑﺮﯼ، ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺳﻮﻟﯽ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺴﯿﻦﺯاده، ﺻﺪﯾﻖ کاکه‌ممی، ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺪﻭﯼ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻫﻨﺎﺩ گذشته و هنوز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.
درباره دلایل دستگیری، وضعیت پرونده و سرنوشت بازداشت‌شدگان هیچ توضیحی از سوی مسوولان امنیتی داده نشده است.
کمپین فعالین بلوچ نسخه‌ای از نامه سید جمیل بدوی را منتشر کرده که در پی می‌آید.

«ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﯿﺪ ﺟمیل ﺑﺪﻭﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺪﻭﯼ، به ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ خانواده‌های ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺵ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﯼ، شهاب ﺯﺭﯾﻦ، ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ، ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‌ﺁﺫﺭ، ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎﺗﯽ، ﺭﺿﺎ ﻣﮑﺮﯼ، ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺳﻮﻟﯽ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺴﯿﻦﺯاده، ﺻﺪﯾﻖ کاکه‌ممی، ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺪﻭﯼ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻫﻨﺎﺩ ﺍﻋﻼﻡ می‌کنم که ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ جمعه به ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎهاﯼ ﺗﻮﺍﺑﻊ مهاﺑﺎﺩ رفته ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ شده ﺟﺰﻭ ﻫﯿﭻ گروه ﻭ ﺗﺸﮑﻠﯽ نبوده ﻭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ هیچ ﮐﺎﺭﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ نداده‌اند و ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ وعده‌های مسوولین به ﺯﻭﺩﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)