در ده سال گذشته ، کارگر فلیپینی ۲۷ ساله کروز باکانی برای یک خانواده مرفه چینی در هنگ هنگ کار می کرد . در روزهای تعطیل با دوربینش به سطح شهر میرفت    و از اتفافات شهری عکس می گرفت . دیروز زندگی باکانی یک تغییر بزرگ داشت. طی اطلاعیه مگنوم او دریافت کننده  کمک هزینه بنیاد مگنوم برای سال دو هزار و پانزده شده است یک کمک مالی با اعتبار از سوی مگنوم که به او این فرصت را می دهد برای ۶ هفته در دانشگاه نیویورک تحصیل کند این تجربه ۶ هفته ای به او کمک می کند تا بتواند از وضعیت حقوق بشر در کشور خود عکاسی کند

Xyza

باکانی با یک دوربین نیکون دی ۹۰ از زمانی که به هنگ هنگ مهاجرت کرد عکاسی را آغاز نمود. او با پولی که از صاحبکار چینی خود می گرفت توانست کم کم این دوربین را بخرد. باکانی این فرصت را دارد که اینک عکس هایی که مدت ها تلاش می کرد به جهانیان از طریق اینترنت نشان دهد این بار با کمک  بنیاد مگنوم بیشتر و بیشتر جهانی اش کند و افراد بیشتری عکس های او را ببینند

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.03 PM

:Screen Shot 2015-01-23 at 3.47.33 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.44.45 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.44.56 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.09 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.15 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.21 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.37 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.47 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.45.57 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.46.12 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.50.41 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.50.55 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.51.10 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.46.26 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.46.47 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.47.04 PM

Screen Shot 2015-01-23 at 3.48.18 PM

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)