اواخر اردیبهشت سه سال پیش روستای برات آباد شاهد حادثه ای تلخ بود. در شبی ظلمانی عباس و برادرش بر روی صورت سمیه و دخترش اسیدپاشیدند. عباس همسر سمیه است به گفته سمیه معتاد است و مواد فروش، او به قصد انتقام از سمیه که دیگر از زندگی با او خسته شده بود اسید پاشید. سمیه می خواست از او جدا شود و به همراه دو دختر کوچکش رعنا و نازنین زندگی تازه ای را در پیش گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)