اعلامیه رسمی گروه روانشناسان برای مسئولیت اجتماعی (امریکا) که در واکنش به گزارش انتشار یافته در مورد شکنجه پس از ۹/۱۱ توسط سیا است:

روانشناسان برای مسئولیت اجتماعی (PsySR) استفاده از شکنجه را در قوی ترین شکل ممکن محکوم کرده و به فوریت خواستار آن است که تمام کسانی که مسئول توسعه، پشتیبانی، و اجرا و اعمال شکنجه توسط امریکا پس از ۹/۱۱ بوده اند به طور کامل پاسخگو باشند. ما سال ها است که برنامه “افزایش” بازجویی را وحشیانه شناخته و اعلام کرده بودیم. اما خلاصه گزارش کمیته اجرایی منتخب سنا با اطلاعاتی که امروز منتشر کرد نشان می دهد که این برنامه وحشیانه تر از آن بوده است که ما می دانستیم.
مردم آمریکا باید بخاطر آنچه به نام آن ها انجام گرفته است هم اکنون در شوک بسر برند.

خلاصه ای از این گزارش همچنین اطلاعات جدید دربارۀ نقش مهم متخصصان بهداشتی در انجام این بازجویی های وحشیانه را نشان می دهد. برنامه شکنجه سازمان سیا به طور مشخص به شدت از روانشناسان دارای مجوز در پیشبرد برنامه شکجه اش استقاده کرده است، هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم. این روانشناسان به روشنی به اصل ضروری حرفۀ ما که “آسیب نرسان” است اهانت کرده و آن را تحقیر کرده اند.

تاریخ شکنجه توسط امریکا بعد از ۹/۱۱ نهایت شکست کامل و مطلق اخلاق روانشناسانه در بزرگترین مقیاس امکان پذیر آن را نشان می دهد. برای اینکه عدالت به اجرا درآید، ما به شفافیت بیشتر، تحقیق رسمی، مسئولیت پذیری، و اصلاحات نه تنها در دولت، بلکه درون جامعۀ روانشناسی احتیاج داریم.

یوسف برودی، پرزیدنت – روانشناسان برای مسئولیت اجتماعی (امریکا)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)