جزوه ای در بردارنده نظریه های مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی در سایت مطالعات جنسیت قرار داده شده است. این مجموعه مقالات بر اساس دیدگاه هایی که در میان دانشمندان سکسولوژی، روانشناسان وجامعه شناسان جنسیت مطرح است مفاهیم و نظریه ها را شرح می دهد. در سلسله مقالات این مجموعه برخی مفاهیم به هم پیوند می خورند و نویسنده معقتد است که مفاهیم مربوط به حوزه مطالعات جنسی و جنسیت مانند رشته هایی به هم پیوسته اند که نمی توان بدون مطالعه منظم آنها را درک کرد. مانند یک طرح هندسی باید هر چیز را در جای خود قرار داد. این اولین بار است که به صورت منظم این مفاهیم و برخی از تئوری های مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی در زبان فارسی عرضه می شود.
برای دسترسی به این جزوه از لینک منبع در سایت مطالعات جنسیت ایرانی استفاده کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com